Sist oppdatert:

Støren-Marienborg/Trondheim S

I perioden torsdag 29. mars kl. 08.25 - søndag 1. april kl. 08.25 utfører Bane NOR arbeider på Heimdal stasjon. Dette medfører et redusert togtilbud og vi ber deg om å se på detaljene for din strekning.

Berørte linjer:

no_line   Oslo S-Trondheim S  |  Trondheim S-Oslo S
no_line   Røros-Trondheim S  |  Trondheim S-Røros
no_line   Steinkjer-Heimdal/Melhus/Lundamo  |  Lundamo/Melhus/Heimdal-Steinkjer


Vi anbefaler deg å beregne ekstra tid da alternativ transport normalt bruker lengre tid enn toget. Regler for bagasje om bord i buss er de samme som for tog. Ved planlagte driftsavvik hvor NSB kjører alternativ transport for fjerntog vil det dessverre ikke være mulig å få med sykkel. Dette skyldes begrenset lasteplass på alternativ transport, og man må derfor prioritere bagasje fremfor frakt av sykler.
Dette gjelder på strekningene Oslo-Bergen, Oslo-Stavanger, Oslo-Trondheim og Trondheim-Bodø.:

Regler for bagasje
Regler for sykkel


no_line Oslo S-Trondheim S

tog Vi kjører tog mellom Oslo S og Støren.
buss Vi kjører buss mellom Støren og Trondheim S. Bussene venter på togene fra Oslo S.


no_line Trondheim S-Oslo S

buss Vi kjører buss mellom Trondheim S og Støren.
tog Vi kjører tog mellom Støren og Oslo S. Togene venter på buss fra Trondheim S.


no_line Røros-Trondheim S

tog Vi kjører tog mellom Røros og Melhus.
buss Vi kjører buss mellom Melhus og Trondheim S. Bussene venter på togene fra Røros.


no_line Trondheim S-Røros

buss Vi kjører buss mellom Trondheim S og Melhus.
tog Vi kjører tog mellom Melhus og Røros. Togene venter på buss fra Trondheim S.


no_line Steinkjer-Heimdal/Melhus/Lundamo

tog Vi kjører tog mellom Steinkjer og Marienborg.
buss Vi kjører buss mellom Marienborg og Heimdal/Melhus/Lundamo.

Unntak:

Tog fra Steinkjer 07:28 og 11:25:
tog
Vi kjører tog mellom Steinkjer og Marienborg.
Togene innstilles mellom Marienborg og Melhus/Lundamo.
Det settes ikke opp egen buss mellom Marienborg og Melhus/Lundamo for dette toget. Passasjerer henvises til buss for andre tog.


no_line Lundamo/Melhus/Heimdal-Steinkjer

buss Vi kjører buss mellom Lundamo/Melhus/Heimdal og Marienborg.
tog Vi kjører tog mellom Marienborg og Steinkjer.


For mer informasjon - ring vårt kundesenter på telefon 61051910.       I-Sirk 18-013