Hamar-Løten-Elverum

I perioden torsdag 9. august - mandag 13. august utfører Bane NOR arbeider på Løten stasjon. Dette medfører et redusert togtilbud og vi ber deg om å se på detaljene for din strekning.

Berørte linjer:


 no_line   Hamar-Røros-Trondheim S  |  Trondheim S-Røros-Hamar
no_line  

Merk:


Vi anbefaler deg å beregne ekstra tid da alternativ transport normalt bruker lengre tid enn toget. Regler for bagasje om bord i buss er de samme som for tog. Ved planlagte driftsavvik hvor NSB kjører alternativ transport for fjerntog vil det dessverre ikke være mulig å få med sykkel. Dette skyldes begrenset lasteplass på alternativ transport, og man må derfor prioritere bagasje fremfor frakt av sykler.
Dette gjelder på strekningene Oslo-Bergen, Oslo-Stavanger, Oslo-Trondheim og Trondheim-Bodø.:

Regler for bagasje
Regler for sykkel


 

no_line Hamar-Røros-Trondheim S

 buss Vi kjører buss mellom Hamar og Elverum. 
tog Vi kjører tog mellom Elverum og Røros/Trondheim S
 

 


no_line Trondheim S-Røros-Hamar

tog Vi kjører tog mellom Trondheim S/Røros og Elverum
buss Vi kjører buss mellom Elverum og Hamar. 

 


For mer informasjon - ring vårt kundesenter på telefon 61051910.       I-Sirk 18-267