Sist oppdatert:

Hamar-Lillehammer

I perioden lørdag 5. mai kl. 20.40 - søndag 6. mai kl. 06.50 utfører Bane NOR arbeider på strekningen Hamar-Lillehammer. Dette medfører et redusert togtilbud og vi ber deg om å se på detaljene for din strekning.

Berørte linjer:


 r10   Drammen-Lillehammer  |  Lillehammer-Drammen  

Merk:


Vi anbefaler deg å beregne ekstra tid da alternativ transport normalt bruker lengre tid enn toget. Regler for bagasje om bord i buss er de samme som for tog. Ved planlagte driftsavvik hvor NSB kjører alternativ transport for fjerntog vil det dessverre ikke være mulig å få med sykkel. Dette skyldes begrenset lasteplass på alternativ transport, og man må derfor prioritere bagasje fremfor frakt av sykler.
Dette gjelder på strekningene Oslo-Bergen, Oslo-Stavanger, Oslo-Trondheim og Trondheim-Bodø.:

Regler for bagasje
Regler for sykkel

 

 


r10 Drammen-Lillehammer

tog Vi kjører tog mellom Drammen og Hamar
buss Vi kjører buss mellom Hamar og Lillehammer 

 


r10 Lillehammer-Drammen

buss Vi kjører buss mellom Lillehammer og Hamar
tog Vi kjører tog mellom Hamar og Drammen

 


For mer informasjon - ring vårt kundesenter på telefon 61051910.       I-Sirk 18-041