Sist oppdatert:

Hamar-Hunderfossen

I perioden lørdag 18. august kl. 20.40 - søndag 19. august kl. 06.50 utfører Bane NOR arbeider på strekningen Hamar-Hunderfossen. Dette medfører et redusert togtilbud og vi ber deg om å se på detaljene for din strekning

Berørte linjer:


 r10   Drammen-Lillehammer  |  Lillehammer-Drammen  

Merk:


Vi anbefaler deg å beregne ekstra tid da alternativ transport normalt bruker lengre tid enn toget. Regler for bagasje om bord i buss er de samme som for tog. Ved planlagte driftsavvik hvor NSB kjører alternativ transport for fjerntog vil det dessverre ikke være mulig å få med sykkel. Dette skyldes begrenset lasteplass på alternativ transport, og man må derfor prioritere bagasje fremfor frakt av sykler.
Dette gjelder på strekningene Oslo-Bergen, Oslo-Stavanger, Oslo-Trondheim og Trondheim-Bodø.:

Regler for bagasje
Regler for sykkel

 


r10 Drammen-Lillehammer

Lørdag 18 august

Tog fra Drammen kl. 18:57 til Lillehammer kl. 21:41
Tog fra Drammen kl. 20:57 til Lillehammer kl. 23:37
Tog fra Drammen kl. 22:57 til Lillehammer kl. 01:36
 tog Vi kjører tog mellom Drammen og Hamar
buss Vi kjører buss mellom Hamar og Lillehammer. Bussene venter på togene fra Drammen.
 

 


r10 Lillehammer-Drammen

Lørdag 18 august

Tog fra Lillehammer kl. 21:15 til Drammen kl. 00:02
buss Vi kjører buss mellom Lillehammer og Hamar. 
tog Vi kjører tog mellom Hamar og Drammen

Søndag 19 august

Tog fra Lillehammer kl. 05:26 til Drammen kl. 08:02
buss Vi kjører buss mellom Lillehammer og Hamar. 
tog Vi kjører tog mellom Hamar og Drammen 


For mer informasjon - ring vårt kundesenter på telefon 61051910.       I-Sirk 18-504