Sist oppdatert:

Eidsvoll-Tangen

I perioden lørdag 14. april kl. 07.00 - mandag 16. april kl. 05.00 utfører Bane NOR arbeider på strekningen Eidsvoll-Tangen. Dette medfører et redusert togtilbud og vi ber deg om å se på detaljene for din strekning.

Berørte linjer:

r10   Drammen-Lillehammer  |  Lillehammer-Drammen  
no_line   Oslo S-Trondheim S  |  Trondheim S-Oslo S

Vi anbefaler deg å beregne ekstra tid da alternativ transport normalt bruker lengre tid enn toget. Regler for bagasje om bord i buss er de samme som for tog. Ved planlagte driftsavvik hvor NSB kjører alternativ transport for fjerntog vil det dessverre ikke være mulig å få med sykkel. Dette skyldes begrenset lasteplass på alternativ transport, og man må derfor prioritere bagasje fremfor frakt av sykler.
Dette gjelder på strekningene Oslo-Bergen, Oslo-Stavanger, Oslo-Trondheim og Trondheim-Bodø:

Regler for bagasje
Regler for sykkel


r10 Drammen-Lillehammer

tog Vi kjører tog mellom Drammen og Eidsvoll.
buss Vi kjører buss mellom Eidsvoll og Tangen/Lillehammer. Bussene venter på togene fra Drammen.
tog Vi kjører tog mellom Tangen og Lillehammer. Togene kjører i rute fra Tangen og bussene kjører videre mot Lillehammer for avstigning.


r10 Lillehammer-Drammen

tog Vi kjører tog mellom Lillehammer og Tangen.
Merk: Passasjerer som skal forbi Tangen må bytte til buss på Hamar.  
buss Vi kjører buss fra Hamar og Stange til Eidsvoll Verk og Eidsvoll. Passasjerer fra Tangen kjøres med taxi.
tog Vi kjører tog mellom Eidsvoll og Drammen. Togene stopper ekstra på Eidsvoll Verk.


no_line Oslo S-Trondheim S

buss Vi kjører buss mellom Oslo S og Brumunddal. Merk: Bussene kjører før togets rutetid, slik at togene kan kjøre i rute fra Brumunddal.
tog Vi kjører tog mellom Hamar og Trondheim S. Togene kjører I rute fra Hamar til Brumunddal hvor togene venter på busser fra Oslo S

Unntak:

Søndag 15. april:

Tog fra Oslo S kl. 23.06 til Trondheim S kl. 06.40
buss Vi kjører buss mellom Oslo S og Hamar. Merk: Bussene kjører før togets rutetid, slik at toget kan kjøre i rute fra Hamar.
tog Vi kjører tog mellom Hamar og Trondheim S. Togene venter på buss fra Oslo S.


no_line Trondheim S-Oslo S

tog Vi kjører tog mellom Trondheim S og Hamar.
Merk: Passasjerer som skal forbi Hamar må bytte til buss på Brumunddal.
buss Vi kjører buss mellom Brumunddal og Oslo S. Bussene venter på togene fra Trondheim S.

Unntak:

Lørdag 14. april:

Tog fra Trondheim S kl. 23.20 til Oslo S kl. 06.50 
tog Vi kjører tog mellom Trondheim S og Hamar.
buss Vi kjører buss mellom Hamar og Oslo S. Bussene venter på toget fra Trondheim S.


For mer informasjon - ring vårt kundesenter på telefon 61051910.       I-Sirk 18-014