Sist oppdatert:

Eidsvoll-Lillehammer/Løten og Røros/Lundamo-Trondheim S

I perioden lørdag 26. mai kl. 07.00 - søndag 27. mai kl. 18.30 utfører Bane NOR arbeider på strekningen Eidsvoll-Lillehammer/Løten og i perioden lørdag 26. mai kl. 04.00 til mandag 28. mai kl. 04.00 utfører Bane NOR arbeider på strekningen Røros/Lundamo-Trondheim S. Dette medfører et redusert togtilbud og vi ber deg om å se på detaljene for din strekning

Berørte linjer:

r10   Drammen-Lillehammer  |  Lillehammer-Drammen   
no_line   Hamar-Røros/Trondheim S  |  Trondheim S/Røros-Hamar
no_line   Lundamo/Melhus/Heimdal-Trondheim S-Steinkjer  |  Steinkjer-Trondheim S-Melhus/Lundamo

no_line   Oslo S-Trondheim S  |  Trondheim S-Oslo S


Vi anbefaler deg å beregne ekstra tid da alternativ transport normalt bruker lengre tid enn toget. Regler for bagasje om bord i buss er de samme som for tog. Ved planlagte driftsavvik hvor NSB kjører alternativ transport for fjerntog vil det dessverre ikke være mulig å få med sykkel. Dette skyldes begrenset lasteplass på alternativ transport, og man må derfor prioritere bagasje fremfor frakt av sykler.
Dette gjelder på strekningene Oslo-Bergen, Oslo-Stavanger, Oslo-Trondheim og Trondheim-Bodø.:

Regler for bagasje
Regler for sykkel


r10 Drammen-Lillehammer

Lørdag kl. 07.00 til søndag kl. 18.30

tog Vi kjører tog mellom Drammen og Eidsvoll
buss Vi kjører buss mellom Eidsvoll og Lillehammer. Bussene venter på togene fra Drammen


r10 Lillehammer-Drammen

Lørdag kl. 07.00 til søndag kl. 18.30

buss Vi kjører buss mellom Lillehammer og Eidsvoll
tog Vi kjører tog mellom Eidsvoll og Drammen

Unntak lørdag:

Tog fra Dombås 05:17 til Drammen 10:02:
buss Vi kjører buss mellom Dombås og Eidsvoll
tog Vi kjører tog mellom Eidsvoll og Drammen

Unntak søndag:

Tog fra Lillehammer 18:10 til Drammen 21:02:
buss Vi kjører buss mellom Lillehammer og Hamar
tog Vi kjører tog mellom Hamar og Drammen


no_line Hamar-Røros/Trondheim S

buss Vi kjører buss mellom (Eidsvoll) Hamar og Elverum. .
tog Vi kjører tog mellom Løten og Røros. Togene venter på bussene på Elverum.
buss Vi kjører buss mellom Røros og Trondheim S.

Unntak søndag 27 mai:

Tog fra Hamar kl. 20:17 til Røros kl. 23:39 kjører som ordinært. 


no_line Trondheim S/Røros-Hamar

buss Vi kjører buss mellom Trondheim S og Røros.
tog Vi kjører tog mellom Røros og Løten. Passasjerer som skal forbi Løten benytter buss fra Elverum.
buss Vi kjører buss mellom Elverum og Hamar. Bussene venter på togene fra Røros.

Unntak søndag 27 mai:

Tog fra Trondheim S kl. 13:46 til Hamar kl. 19:46

buss Vi kjører buss mellom Trondheim S og Røros.
tog Vi kjører tog mellom Røros og Hamar. Toget venter på bussene fra Trondheim S


no_line Lundamo/Melhus/Heimdal-Trondheim S-Steinkjer

Lørdag kl. 04.00 til mandag kl. 04.00

buss Vi kjører buss mellom Lundamo/Melhus og Trondheim S.
tog Vi kjører tog mellom Trondheim S og Steinkjer.


no_line Steinkjer-Trondheim S-Melhus/Lundamo

Lørdag kl. 04.00 til mandag kl. 04.00

tog Vi kjører tog mellom Steinkjer og Trondheim S.
buss Vi kjører buss mellom Trondheim S og Melhus/Lundamo.


no_line Oslo S-Trondheim S

Lørdag kl. 04.00 til mandag kl. 04.00

Togene innstilles og vil ikke erstattes med alternativ transport.


no_line Trondheim S-Oslo S

Lørdag kl. 04.00 til mandag kl. 04.00

Togene innstilles og vil ikke erstattes med alternativ transport.


For mer informasjon - ring vårt kundesenter på telefon 61051910.       I-Sirk 18-134