Sist oppdatert:

Dovrebanen, Rørosbanen, Trønderbanen, Nordlandsbanen og Meråkerbanen

I perioden lørdag 16. juni - søndag 17. juni utfører Bane NOR arbeider på Dovrebanen (Eidsvoll-Hamar), Rørosbanen, Trønderbanen, Nordlandsbanen og Meråkerbanen. Dette medfører et redusert togtilbud og vi ber deg om å se på detaljene for din strekning.

Berørte linjer:

r10   Drammen-Lillehammer  |  Lillehammer-Drammen  
no_line   Hamar-Røros/Trondheim S  |  Trondheim S/Røros-Hamar
no_line   Lundamo-Steinkjer  |  Steinkjer-Lundamo
no_line   Heimdal-Storlien  |  Storlien-Heimdal
no_line   Trondheim S-Bodø  |  Bodø-Trondheim S


Vi anbefaler deg å beregne ekstra tid da alternativ transport normalt bruker lengre tid enn toget. Regler for bagasje om bord i buss er de samme som for tog. Ved planlagte driftsavvik hvor NSB kjører alternativ transport for fjerntog vil det dessverre ikke være mulig å få med sykkel. Dette skyldes begrenset lasteplass på alternativ transport, og man må derfor prioritere bagasje fremfor frakt av sykler.
Dette gjelder på strekningene Oslo-Bergen, Oslo-Stavanger, Oslo-Trondheim og Trondheim-Bodø.:

Regler for bagasje
Regler for sykkel


 

r10 Drammen-Lillehammer

Lørdag 16. juni

Tog fra Drammen kl. 20.57 til Lillehammer kl. 23.37
Tog fra Drammen kl. 22.57 til Lillehammer kl. 01.36
tog Vi kjører tog mellom Drammen og Eidsvoll
buss Vi kjører buss mellom Eidsvoll og Lillehammer. Bussene venter på togene fra Drammen.


r10 Lillehammer-Drammen

Lørdag 16. juni

Tog fra Lillehammer kl. 21.15 til Drammen kl. 00.02
buss Vi kjører buss mellom Lillehammer og Eidsvoll.
tog Vi kjører tog mellom Eidsvoll og Drammen. Toget kjører i rute, uavhengig av bussenes ankomst. Passasjerer henvises til neste tog.

Søndag 17. juni

Tog fra Lillehammer kl. 05.26 til Drammen kl. 08.02
buss Vi kjører buss mellom Lillehammer og Eidsvoll.
tog Vi kjører tog mellom Eidsvoll og Drammen. Toget kjører i rute, uavhengig av bussenes ankomst. Passasjerer henvises til neste tog.


no_line Hamar-Røros/Trondheim S

Lørdag 16. og søndag 17. juni

buss Vi kjører buss mellom Hamar og Røros/Trondheim S.
tog Vi kjører tog mellom Støren og Trondheim S. Togene kjører i rute fra Støren og bussene kjører videre for avstigning mot Trondheim S.

Unntak: Tog fra Hamar kl. 16.07 til Trondheim S kl. 22.00:

buss Vi kjører buss mellom Hamar og Støren.
Merk: Bussene kjører før togets rutetid slik at toget kan kjøre I rute fra Støren.
tog Vi kjører tog mellom Støren og Trondheim S.


no_line Trondheim S/Røros-Hamar

Lørdag 16. og søndag 17. juni

tog Vi kjører tog mellom Trondheim S og Støren.
buss Vi kjører buss mellom Støren og Hamar. Bussene venter på togene fra Trondheim S.


no_line Lundamo-Steinkjer

Lørdag 16. og søndag 17. juni

tog Vi kjører tog mellom Lundamo/Melhus skysstasjon og Trondheim S.
buss Vi kjører buss mellom Trondheim S og Steinkjer. Bussene venter på togene fra Lundamo/Melhus Skysstasjon.


no_line Steinkjer-Lundamo

Lørdag 16. og søndag 17. juni

buss Vi kjører buss mellom Steinkjer og Trondheim S.
tog Vi kjører tog mellom Trondheim S og Melhus skysstasjon/Lundamo. Togene kjører i rute fra Trondheim S og bussene kjører videre mot Melhus skysstasjon/Lundamo.


no_line Heimdal-Storlien

Lørdag 16. og søndag 17. juni

tog Vi kjører tog mellom Heimdal og Trondheim S.
buss Vi kjører buss mellom Trondheim S og Storlien.


no_line Storlien-Heimdal

Lørdag 16. og søndag 17. juni

buss Vi kjører buss mellom Storlien og Trondheim S.
tog Vi kjører tog mellom Trondheim S og Heimdal. Togene kjører i rute fra Trondheim S, og bussene fortsetter mot Heimdal for avstigning.


  no_line Trondheim S-Bodø

Lørdag 16. og søndag 17. juni

buss Vi kjører buss mellom Trondheim S og Bodø.

Merk: Tog fra Trondheim kl. 23.40 lørdag kveld til Bodø kl. 09.16 søndag morgen innstilles uten alternativ transport.


  no_line Bodø-Trondheim S

Natten Fredag 15 - lørdag 16. juni

Tog fra Bodø kl. 21.10 til Trondheim S kl. 07.47
tog Vi kjører tog mellom Bodø og Steinkjer.
buss Vi kjører buss mellom Steinkjer og Trondheim S.

Lørdag 16. og søndag 17. juni

buss Vi kjører buss mellom Bodø og Trondheim S.

Merk: Tog fra Bodø kl. 21.10 lørdag kveld til Trondheim S kl. 07.47 søndag morgen innstilles uten alternativ transport.


For mer informasjon - ring vårt kundesenter på telefon 61051910.       I-Sirk 18-251