Sist oppdatert:

Bryn-Lillestrøm

I perioden lørdag 19. mai kl. 6.00 - mandag 21. mai kl. 09.30 utfører Bane NOR arbeider på strekningene Bryn-Lillestrøm. Dette medfører et redusert togtilbud og vi ber deg om å se på detaljene for din strekning.

Berørte linjer:

l1   Spikkestad-Lillestrøm  |  Lillestrøm-Spikkestad

 

Merk:

  • Alna, Nyland, Høybråten og Hanaborg dekkes ikke med alternativ transport. Passasjerer henvises til Ruter eller nærmeste stasjon.
  • Kunder fra Høybråten, bes benytte Haugenstua eller Lørenskog stasjon.
  • Kunder fra Hanaborg, bes benytte Lørenskog eller Fjellhamar stasjon.

 


Vi anbefaler deg å beregne ekstra tid da alternativ transport normalt bruker lengre tid enn toget. Regler for bagasje om bord i buss er de samme som for tog. Ved planlagte driftsavvik hvor NSB kjører alternativ transport for fjerntog vil det dessverre ikke være mulig å få med sykkel. Dette skyldes begrenset lasteplass på alternativ transport, og man må derfor prioritere bagasje fremfor frakt av sykler.
Dette gjelder på strekningene Oslo-Bergen, Oslo-Stavanger, Oslo-Trondheim og Trondheim-Bodø.:

Regler for bagasje
Regler for sykkel


l1 Spikkestad-Lillestrøm

tog  Vi kjører tog mellom Spikkestad og Oslo S.
buss   Vi kjører buss mellom Oslo S og Lillestrøm.

Merk:
Bussene kjører 10 minutter etter togets ankomst fra spor 19 på Oslo S 


l1 Lillestrøm-Spikkestad

buss Vi kjører buss mellom Lillestrøm og Oslo S. 
tog Vi kjører tog mellom Oslo S og Spikkestad.

Merk:
Tog fra Lillestrøm kl. 00:40 til Drammen kl. 02:00
buss Vi kjører buss mellom Lillestrøm og Oslo S. Bussen fra Lillestrøm til Oslo S fortsetter mot Drammen for avstigning.
 tog Vi kjører tog mellom Oslo S og Spikkestad.

 


For mer informasjon - ring vårt kundesenter på telefon 61051910.       I-Sirk 18-058