Sist oppdatert:

Bergen-Voss

I perioden torsdag 15. mars kl. 03.30 - mandag 19. mars kl. 03.30 utfører Bane NOR arbeider på strekningen Bergen-Voss. Dette medfører et redusert togtilbud og vi ber deg om å se på detaljene for din strekning.

Berørte linjer:

no_line   Bergen-Oslo S  |  Oslo S-Bergen
no_line   Bergen-Voss/Myrdal  |  Myrdal/Voss-Bergen
no_line   Bergen-Arna  |  Arna-Bergen

Vi anbefaler deg å beregne ekstra tid da alternativ transport normalt bruker lengre tid enn toget. Regler for bagasje om bord i buss er de samme som for tog. Ved planlagte driftsavvik hvor NSB kjører alternativ transport for fjerntog vil det dessverre ikke være mulig å få med sykkel. Dette skyldes begrenset lasteplass på alternativ transport, og man må derfor prioritere bagasje fremfor frakt av sykler.
Dette gjelder på strekningene Oslo-Bergen, Oslo-Stavanger, Oslo-Trondheim og Trondheim-Bodø.:

Regler for bagasje
Regler for sykkel


no_line Bergen-Oslo S

buss Vi kjører buss mellom Bergen og Voss. Merk: Bussene kjører før togets rutetid, slik at togene kan kjøre i rute fra Voss.
tog Vi kjører tog mellom Voss og Oslo S.


no_line Oslo S-Bergen

tog Vi kjører tog mellom Oslo S og Voss.
buss Vi kjører buss mellom Voss og Bergen.

Merk:
Bussene ankommer Bergen ved plattform P på Bergen busstasjon.


no_line Bergen-Voss/Myrdal

buss Vi kjører buss mellom Bergen og Voss.
tog Vi kjører tog mellom Voss og Myrdal.

Merk:
Buss for tog fra Bergen 08:43 kjører 08:22 slik at toget kan kjøre i rute fra Voss.


no_line Myrdal/Voss-Bergen

tog Vi kjører tog mellom Myrdal og Voss.
buss Vi kjører buss mellom Voss og Bergen. 

Merk:
Bussene ankommer Bergen ved plattform P på Bergen busstasjon.


no_line Bergen-Arna

buss Vi kjører buss mellom Bergen og Arna.

Merk:
Bussene kjører fra plattform K ved Bergen busstasjon.


no_line Arna-Bergen

buss Vi kjører buss mellom Arna og Bergen.

Merk:
Bussene ankommer Bergen ved plattform P på Bergen busstasjon.


For mer informasjon - ring vårt kundesenter på telefon 61051910.       I-Sirk 18-005