Sist oppdatert:

Jaren-Gjøvik.

I perioden lørdag 9. juni - fredag 22. juni utfører Bane NOR arbeider på strekningen Jaren - Gjøvik mellom kl. 20.15 og kl. 05.15. Dette medfører et redusert togtilbud og vi ber deg om å se på detaljene for din strekning.

Berørte linjer:

R30   Oslo S-Gjøvik  |  Gjøvik-Oslo S


Vi anbefaler deg å beregne ekstra tid da alternativ transport normalt bruker lengre tid enn toget. Regler for bagasje om bord i buss er de samme som for tog. Ved planlagte driftsavvik hvor NSB kjører alternativ transport for fjerntog vil det dessverre ikke være mulig å få med sykkel. Dette skyldes begrenset lasteplass på alternativ transport, og man må derfor prioritere bagasje fremfor frakt av sykler.
Dette gjelder på strekningene Oslo-Bergen, Oslo-Stavanger, Oslo-Trondheim og Trondheim-Bodø:

Regler for bagasje
Regler for sykkel

Merk:

  • Bleiken: Maxitaxi fra Bleiken har avgang kl. 22.00, 24.00, 01.00 og 05:00
    Passasjerer som skal retning Gjøvik med tog fra Bleiken kl. 20.22 bes benytte tog mot Oslo S kl. 20.07 til Jaren for overgang til buss.

 

R30 Oslo S-Gjøvik

Lørdag 9. juni - fredag 22. juni mellom kl. 20.15 og 05.15:

tog Vi kjører tog mellom Oslo S og Jaren.
buss Vi kjører buss mellom Jaren og Gjøvik. Bussene venter på togene fra Oslo S.


R30 Gjøvik-Oslo S

Lørdag 9. juni - fredag 22. juni mellom kl. 20.15 og 05.15:

buss Vi kjører buss mellom Gjøvik og Jaren.
tog Vi kjører tog mellom Jaren og Oslo S. Togene venter på bussene fra Gjøvik

 


For mer informasjon - ring vårt kundesenter på telefon 61051910.       I-Sirk 18-172