8 av 12 turer
Foto: Hilde Roland
Drammensmarka og Finnemarka

Øya i Vikersund

Øya ligger i utløpet av Tyrifjorden tett opp til Vikersund sentrum, og her er det tilrettelagt for bruk av rullestol fra Vikersund sentrum til enden av Øya som stikker ut i Bergsjø. I tillegg er det gode stier rundt Øya og langs Bergsjø til Geithus og Åmot. På Øya kan du oppleve ulike vegetasjonstyper og et område rikt på fugler.

Fuglelivet i vassdraget har vært fredet ved kongelig resolusjon siden 1954. Området strekker seg fra Furetangen og Jarentangen til Vassbotn i Geithus. Dette er et unikt område for mange fuglearter tilknyttet vann. Vinterstid kan du se disse fuglene: Sangsvane, knoppsvane, canadagås, stokkand, kvinand, laksand, toppand, lappfiskeand og fossekall.

Vår og høst kan du se: Krikkand, brunnakke, stjernand, kortnebbgås, hettemåke og dvergdykker. I sommerhalvåret hekker bl.a. knoppsvane og stokkand her og fiskeørnen fisker i området.

Det er fin rasteplass med bord og benker ved elva.

Vis på kartLes mer på UT.no
Område:
Drammensmarka og Finnemarka
Vanskelighetsgrad:
Enkel
Passer for:
Voksen, barn, senior, rullestolbrukere
Varighet:
30 minutter
Lengde:
1,7 km
Type tur:
Fottur, fisketur, terrengsykling, trilletur
Anbefalt turperiode:
Hele året