4 av 157 turer
Foto: Hans Kroglund
Hedmarken og Hedmarksvidda

Ilsengstiene: Svartelvrunden

Ilsengstiene er et nettverk med merkede stier rundt tettstedet Ilseng i Stange. Det er et samarbeid mellom 20 grunneiere, Ilseng IL og Hamar og Hedemarken Turistforening. Stinettet skal åpnes formelt 4. mai 2014 men mange turmuligheter er klare. Vi legger ut flere forskjellige turforslag. Informasjon finnes også på ilsengstiene.no. Stinettet krysser og går langs 4 elver: Svartelva, Starelva, Lageråa og Fura.

Starten på dette turforslaget er veibrua over Svartelva Horne bru (parkering sør for trafostasjonen til Stange energi) og da er man veldig nær Ilseng sentrum (parkering eventuelt ved Coop Marked).

Start med å gå over Horne bru til sentrumssiden og så til høyre inn Elvevegen og rett inn på trivelig sti som går i spennende løvskogsmiljø langs Svartelva og forbi den gamle danseplassen Skogstad der det også er gamle brukar. Så forlater man elva og går mot sørsiden av bebyggelsen - og på kanten av en gammel kvennveit. Mulig å gå innom Sløyfa lekeplass.

Videre i et åkerdele som nå er klargjort for gående og så inn på en traktorvei som kommer ut ved Løkenkvern bru nær Bjørby gård og Breidablikk skole. Gå over brua og inn igjen til høyre. Dette er et beiteområde med utegående kuer store deler av året. Gjerdestolpene skal flyttes litt lenger inn så det kommer til å bli lettere å gå langs elvekanten her. Langs Svartelva er det her en flott bjørkeallé og fine fiskeplasser. Det kommer også et rastebord hit.

Videre på kjerrevei i retning Tranholen og på ny skibru vestover mot Horne gård. Da går du langs elva Starelva og får et flott vidt utsyn over kulturlandskapet i Romedal og våtmarksområdet Starene. Tilrettelagt for gående på innmark langs Starelva og etter at du har krysset Starelva kommer du til Starene feltstasjon der Norsk Ornitologisk forening driver aktiv ringmerking av trekkfugler. Nettene i trærne er til dette formålet.

Så opp til speiderplassen på Holtet der det også passer fint med en rast. Når du kommer ut av det skogholtet kommer du ut på grusvei og går ned igjen til Horne bru.

Vis på kartLes mer på UT.no
Område:
Hedmarken og Hedmarksvidda
Vanskelighetsgrad:
Enkel
Passer for:
Voksne, barn, senior
Varighet:
1 time 30 minutter
Lengde:
5,1 km
Type tur:
Fottur
Anbefalt turperiode:
Mars - november