5 av 12 turer
Foto: Jan Schrøder
Hedmarken og Hedmarksvidda

Ilsengstiene: Sentrumsrunden

Ilsengstiene er et nettverk med merkede stier rundt tettstedet Ilseng i Stange. Det er et samarbeid mellom 20 grunneiere, Ilseng IL og Hamar og Hedemarken Turistforening. Stinettet skal åpnes formelt 4. mai 2014 men mange turmuligheter er klare. Vi legger ut flere forskjellige turforslag. Informasjon finnes også på ilsengstiene.no. Stinettet krysser og går langs 4 elver: Svartelva, Starelva, Lageråa og Fura.

Dette turforslaget starter midt i Ilseng sentrum ved Coop Marked (nær Ilseng samfunnshus og jernbanestasjonen) og er en runde med både elvekanter, kulturlandskap, boligområder og skog.

Gå fra butikken sørover i retning Svartelva og ta til høyre inn Smiuvegen og følg blåmerkingen ned til elvekanten av Lageråa. Her er det smal sti og et spennende villniss nær elva og oppover mot jernbanelinjen. Ta til venstre rett etter jernbaneundergangen og mot en flott gangbru som ligger like nord for toglinjen (følg med på spennende kulturminne under toget...). Følg åkerkanten videre nordover, kryss Ilsengvegen og på høyresiden av gårdstunet (bygd en tre-passasje der). Forbi tunet og videre i åkerlandskapet og på bru over Lageråa og inn i skogen. Ta til høyre når du kommer inn i skogen og du vil komme fram til den trivelige gapahuken Arne Borud har satt opp i åkerkanten. Flott utsikt.

Videre inn i lysløypa og østover til du nærmer deg idrettsparken. Ta til venstre før fengselet og følg merking til Løkenkvern bru. I trivelig skog østover til du krysser jernbanelinja ved Bjørnstad. Så sørover i boligområde og ned til Svartelva igjen. Så langs kvennveita på Bjørby og til Løkenkvern bru (med passering av en veldig trivelig gapahuk/bålplass). Ta litt til høyre og over veien og inn på kjerrevei på nordsiden av Svartelva. Passerer Sløyfa lekeplass og på sørsiden av boligområdet, på en kvennveitkant i retning av Svartelva igjen ved Skogstad.

Trivelig langs elva og inn i Elvevegen og ut omtrent ved Horne bru, og opp igjen til der du startet. Var ikke det en allsidig runde?

Vis på kartLes mer på UT.no
Område:
Hedmarken og Hedmarksvidda
Vanskelighetsgrad:
Middels
Passer for:
Voksne, barn, senior
Varighet:
2 timer
Lengde:
7,2 km
Type tur:
Fottur
Anbefalt turperiode:
Mars - november