8 av 155 turer
Foto: Malin Helene Olsen
Østfold

Fra studenthybler til gapahuken i Strupeskogen

Turen er enkel med uvesentlig høydeforskjell og går delvis på vei og delvis langs bekken med bregner, løvtrær, urskog og fuglesang.

Turen begynner mellom studenthyblene ved HIØ Remnen. Ta enten gangvegen ned til Odde Bru, eller velg grusveien bak studenthyblene og følg stien ned til bekken. Ta til venstre og følg bekken til Odde Bru. I gangfeltet står det et gult skilt merket Høyåsmarka. Følg skiltet og gå opp Englekorveien. I første veikryss, ta til høyre på vei merket Sollihøgda, og ta første gangvei til høyre. I bunnen av gangvei, ta til venstre og følg stien langs bekken ca en km.  Kryss til venstre over bekken, gå opp en bratt skråning til jordekanten. Stien fortsetter langs jordekanten og skrått opp til venstre i skogen. Hold til venstre. Gapahuken ligger oppe på høydedraget. Avstand fra høyskolen til gapahuken i Strupeskogen er 2,5 km.

Det enkleste er å gå samme vei tilbake. Hvis du vil ha en runde, kan du velge stien lengst til høyre, ca 15m til høyre for gapahuken. Følg denne stien, den går over en bekk etter ca 100m. 10 meter etter bekken krysser en bred sti, ta til venstre på stien og følg denne tvers over det første stikrysset, hold høyre når stien deler seg. Etter 300 meter deler stien seg. Du ser da jordekanten ved Sollihøgda til høyre, men ta stien til venstre. Etter drøye 100 meter er du ute av skogen, og bekken du skal følge tilbake ligget rett ned skråningen. Gå ned skråningen til Remmenbekken og ta til høyre ved bekken. Følg samme vei tilbake som du kom. Hele runden er fem km.

Vis på kartLes mer på UT.no
Område:
Østfold
Vanskelighetsgrad:
Enkel
Passer for:
Voksne, barn
Varighet:
1 time
Lengde:
5 km
Type tur:
Fottur
Anbefalt turperiode:
Hele året
Nærmeste togstasjon:
Halden stasjon