Mørkved stasjon

Stasjonsid:1387

Åpningstider:

Stasjonen er ikke betjent

Venterom
Leskur
Billettautomat

ingen

Kommunikasjon
Bussholdeplass
Parkering
Parkering mulig der gangveien til holdeplassen tar av fra Mørkvedveien.
Bagasjetraller

Nei

Sykkelstativ

Ja

Servering

Nei

Oppbevaring

Nei

WC

Nei

Heis

Nei

Minibank

Nei

Notat

Mer informasjon, samt informasjon om tilgjengelighet for funksjonshemmede på stasjoner og adgang til platform, finner du på BANE NOR sine stasjonssider

Overgang

Nordlandsbanen, holdeplass mellom Fauske og Bodø.

Adresse

Mørkvedveien, 8028 Bodø