Påskearbeider i Lieråsen tunnel og på Østfoldbanen

Bane NOR gjør i påsken 2018 nødvendig vedlikehold i Lieråsen tunnel og bygger nytt i forbindelse med Follobanen. Dette berører reisende mellom Drammen–Asker og reisende på Østfoldbanen mellom Oslo S–Kråkstad og Oslo S–Ås.

Nøkkelinformasjon om arbeidene

 • Drammen – Asker: Lieråsen tunnel er stengt for togtrafikk fra lørdag 24. mars til og med søndag 1. april.
 • Østfoldbanen er stengt for togtrafikk Oslo – Kråkstad og Oslo S – Ås fra torsdag 29. mars til og med søndag 1. april.
 • NSB setter opp alternativ transport.
 • Beregn ekstra tid til bytte mellom buss og tog, samt ta høyde for at buss kan bruke lengre tid (antatt 30 - 60 minutter) enn det toget normalt bruker 
 • Vær oppmerksom på at bussene kan få andre avgangstider enn togets ordinære avgangstid. Togene kjører til oppsatt avgangstid.
 • Retten til prisavslag ved forsinkelse gjelder ikke ved planlagte endringer i trafikken som er varslet på forhånd, der det er informert om at ekstra reisetid må påregnes.
 • Togene kjører som normalt mellom Asker og Oslo (med unntak av R11) og på Spikkestadbanen (L1).
 • Alle tog og togselskap som kjører på disse strekningene blir berørt av arbeidene, inkludert Flytoget.
 • Bane NOR vil også arbeide i Lieråsen tunnel og på Østfoldbanen sommeren 2018
 • For detaljer for din reise, benytt reiseplanleggeren på nsb.no og NSBs billettapp.
 • Information about the Easter engineering works in English