Trafikksikkerhet

Å ta toget er en sikker og trygg måte å reise på. Høy trafikksikkerhet er en grunnleggende forutsetning for hvordan NSB Persontog drives og hvordan våre medarbeidere jobber.

NSBs trafikksikkerhetspolitikk går ut på at virksomheten ikke skal forårsake alvorlige skader på mennesker, miljø eller materielle verdier – prioritert i den rekkefølgen. For å opprettholde en høy trafikksikkerhet, er det viktig å drive med systematisk arbeid og kontinuerlig forbedring av både system og sikkerhetskultur.

Stabsenheten NSB Trafikksikkerhet sine oppgaver og ansvar er å sørge for og sikre at det er etablert et system for trafikksikkerhetsstyring for NSB Persontog som dokumenterer og svarer ut myndighetenes krav og interne krav. NSB Trafikksikkerhet bidrar som rådgiver for andre enheter i NSB Persontog der det er behov for faglig trafikksikkerhets bistand, blant annet innen:

  • risikostyring
  • beredskap
  • sikring
  • gransking
  • dokumentstyring
  • behandling av uønskede hendelser
  • menneskelige faktorer
  • revisjon
  • kontakt med tilsynsmyndigheter