Publisert:

Togstreiken fortsetter: - Svært trist for passasjerene

-Dette er svært trist for passasjerene, men så lenge Lokomotivmannsforbundet står fast på at de skal bestemme kompetansekravene til togførere i NSB og CargoNet, er det ikke mulig å komme til enighet for å løse togstreiken, sier Spekters administrerende direktør Anne-Kari Bratten etter at dagens tvungne mekling heller ikke førte fram.

Bratten mener Lokomotivmannsforbundets kompetansekrav ikke hører hjemme i lønnsoppgjør eller i en tariffavtale.

- En tariffavtale handler om lønns- og arbeidsvilkår. Nå forsøker Lokomotivmannsforbundet å tilrane seg en rolle og myndighet i et spørsmål som tilligger myndighetene. Jeg tror alle forstår at en fagforening ikke skal kunne diktere hvilke kompetansekrav en yrkesgruppe skal ha i en virksomhet, sier Bratten.

Hun mener krav til utdanning er et tema som hører hjemme i trepartssamarbeidet, slik at myndighetene får et godt grunnlag for å fastsette relevante krav til utdanningene slik at de samsvarer med arbeidslivets behov.

- Det er myndighetene som fastsetter innholdet i ulike utdanninger, og både arbeidsgivere og fagforeninger har rikelig anledning til å gi innspill til dette arbeidet. Dessuten er det arbeidsgiver i den enkelte virksomhet som er ansvarlig for å sikre at de ansatte har relevant og god kompetanse til å ivareta arbeidsoppgavene sine, ikke fagforeningene, sier Bratten.

Se hvordan streiken bører togtrafikken i tidligere artikkel her.