Publisert:

Streiken trappet opp 26.10

Fredag 21.10 2016 varslet Norsk lokomotivmannforbund (NLF) at den pågående streiken mellom NSB og lokomotivførerne trappes opp. Fra 26.10 vil 124 lokførere være i streik, hvor 10 jobber i CargoNet og 114 i NSB Persontog.

Det er seks lokførere i Kristiansand som tas ut i streik fra onsdag 26.10. Det vil i første omgang berøre enkelte regiontogavganger mellom Oslo-Kristiansand-Stavanger på Sørlandsbanen.

Etter tvungen mekling torsdag 27. oktober kom partene ikke til enighet og streiken fortsetter.

Vi beklager konsekvensene streiken får for de reisende.

Dette betyr følgende for trafikken
Hvilke avganger som er berørt er avhengig av hvilke avganger de streikende lokførerne skulle ha kjørt. Dette betyr derfor at det vil variere fra dag til dag hvilke avganger som er innstilt og hvilke som går.

Hvor finner jeg informasjon om togene?
Kunder bes søke opp sitt tog på nsb.no eller i NSB-appen for å finne informasjon om sin reise. Informasjon legges ut maksimalt 24 timer før avgang. Det legges ikke ut lister over berørte togavganger på nsb.no, fordi hvilke avganger som er berørt endres for hver dag. NSB beklager ulempene dette gir dere som reiser med oss.

Østfoldbanen hardest rammet
På grunn av omfanget av streikende lokførere på Østfoldbanen, kjøres det ikke lokaltog på strekningen. Regiontogene kjører i hovedsak, men også her vil innstillinger forekomme. Togene har også endret stoppmønster.

Planlagte arbeider
Jernbaneverket utfører planlagte arbeider der NSB kjører buss for de fleste planlagte innstillingene, men med noen unntak. Er det fremdeles streik kjører bussene for R20 Halden-Oslo som togene kjøres under streiken. Altså ingen stopp mellom Rygge og Oslo. Det vil ikke kjøres alternativ transport for lokaltogene på Østfoldbanen på grunn av streik. Dette fordi reisende ikke har hatt togtilbud siden 10. oktober. På grunn av logistikkutfordringer vil NSB heller ikke kunne kjøre buss om streiken skulle opphøre. Ellers kjøres alternativ transport som planlagt. Finn oversikt over arbeidene som utføreres på denne siden under «Er toget i rute?».

Disse strekningene er mest berørt av streiken:
● Alle lokaltog på Østfoldbanen fra L2 Ski, L21 Moss og L22 Mysen
● R20, regiontogene til/fra Halden. R20 togene, som ikke blir innstilt, vil kjøre direkte mellom Oslo S og Rygge. Det blir altså ikke på- og avstigning på stasjoner mellom Oslo og Rygge i begge retninger
● Bergensbanen og lokaltogene rundt Bergen

Innstillinger kan også forekomme på andre strekninger på Østlandet og på Dovrebanen og Sørlandsbanen.

Her er 124 lokførere i NSB tatt ut i streik per 26.10:
Moss: 33
Ski: 29
Lillestrøm: 28
Oslo: 19
Bergen: 7
Trondheim: 1
Kristiansand: 7

Ikke alternativ transport
Streiken er en lovlig aksjon, og NSB kan derfor ikke sette opp alternativ transport for tog som rammes av streiken. Utgifter til annen transport som følge av streik, gir ikke grunnlag for erstatning (Transportvilkår §7F).

Refusjon av billetter
Få refusjon av ubenyttede billetter til innstilte avganger ved å henvende deg til hjelp@nsb.no (oppgi referansenummer eller legg ved kopi av billetten), ring 815 00 888 eller kontakt betjente stasjoner. De som har periodebillett kan søke om refusjon for perioden de er berørt av streiken.

Kjører så mange tog som vi klarer på Østfoldbanen
NLF (Norsk Lokomotivmannsforbund) mener NSB kunne kjørt langt flere avganger på Østfoldbanen etter opptrapping av streiken, enn det NSB sier er mulig. Det er ikke riktig. Uforutsigbarhet, sikkerhet og mangel på materiell er årsaken til at NSB ikke kjører lokaltog på Østfoldbanen.

Ny kabal hver dag
Med et stort antall lokførere i streik, er det en utfordrende jobb for våre planleggere å håndtere togtrafikken med de ressursene som er igjen. Det er endringer fra dag til dag i hvilke avganger som kunne blitt kjørt, noe som betyr at kabalen må legges på nytt hver dag for å finne løsninger som er best for flest mulig.

Tilgang på tog
Det riktig at vi har ansatte på jobb som kan kjøre tog, men da må de ha tog tilgjengelig. For en konsekvens av lokførerstreiken er også at togene ikke står der de skulle stått, til riktig tid, for å få til riktig trafikkavvikling.

Sikkerhet
Sikkerhet er svært viktig og vi fryktet for konsekvensene om alle som normalt reiser ville dra til stasjonen for å komme seg med de få avgangene som eventuelt gikk.

For eksempel kjører det normalt åtte avganger fra Ski til Oslo mellom 07.00 og 08.00. Dette er tog som i utgangspunktet har mange reisende om bord.

Uforutsigbart tilbud
På grunn av store variasjoner fra dag til dag kan vi ikke gi et tilbud som garantere når på døgnet det går tog og om togene kan ta de reisende både til og fra job eller andre aktiviteter.

Tilgjengelig personell
Endringer i tilgjengelig bemanning, som sykemeldinger, gir også utslag på hvor mange tog det er mulig å kjøre. Det er ikke flere sykemeldinger enn normalt.

Hva handler streiken om?
Det er enighet mellom partene om at det skal finnes en nasjonal standard for opplæringen av lokomotivførere som skal ha godkjenning til å kjøre tog i Norge.

NLF ønsker at NSB skal forplikte seg i en tariffavtale. NSB mener at tariffesting av opplæringskrav i vår tariffavtale ikke gir en nasjonal standard.

NSB ønsker fortsatt høy sikkerhet og god kvalitet på opplæringen av lokomotivførere, men en standard må settes av norske myndigheter. Dette er noe Statens Jernbanetilsyn arbeider med, og de har varslet at en veiledning skal lages i løpet av 2016.


Oppdatert: 28. oktober 2016, 10.54