Publisert:

Store arbeider på og rundt Oslo S i uke 31

Den første uken i august stenger Jernbaneverket fire strekninger østover fra Oslo S på grunn av omfattende arbeider. Dette vil NSBs kunder vil merke godt.

Arbeidene i uke 31, som er første uken i august, medfører at alle avganger mellom Oslo S, Grefsen, Bryn, Lillestrøm og Ski blir innstilt.

 - Vi er nødt til å fortelle kundene våre om dette nå, slik at de kan forberede og tilpasse seg til det som kommer, understreker kommunikasjonsrådgiver Gina Scholz i NSB.

Trangt om plassen i Bjørvika

For i tillegg til tusenvis av reisende som har behov for alternativ transport, har NSB en ekstra utfordring i at kapasiteten i og rundt Oslo sentrum er presset på grunn av redusert kapasitet i Brynstunnelen, daglig stor trafikk i Dronning Eufemiasgate og at det denne uken også er Norway cup i Oslo. Særlig er det rushtrafikken ut av Oslo på ettermiddagen som er utfordrende.

 - Når vi legger dette sammen, ser vi at det er vanskelig for NSB å avvikle alternativ transport slik som ønske og behov tilsier, forklarer Scholz.  

Tusenvis med buss og t-bane fra Oslo S

Og det store antallet reisende som skal ut fra Oslo s i rushtiden den første uken i august gir ikke bare NSB, men også Vegvesenet og Ruter en utfordring. Derfor oppfordrer NSB faktisk kunder som har muligheten til det, til å ikke reise denne uken. Kunder som ikke har muligheten til å endre på reisetidene sine, må beregne ekstra reisetid.

- Selv om vi tilbyr både buss for tog, rutebuss og t-bane, bør kundene tenke på andre alternativer. Det kan være å ha hjemmekontor, reise på andre tider av døgnet eller rett og slett ta noen feriedager denne uken, sier Scholz.

- Så har vi stor forståelse for at det er mange som må reise denne uken og legger til rette for dette så godt vi kan. Men det er også viktig for oss å være ærlige på at dette er en utfordring både med tanke på antall kunder og kapasiteten i Oslo-trafikken, sier Scholz.

Nærmere informasjon og detaljer for den enkelte strekning legges ut på nsb.no og i nsbs billettapp nærmere sommeren.