Publisert:

Ny ruteplan søndag 13. desember

Vi har her lagt vekt på å fortelle deg om de viktigste endringene pr strekning for deg som kunde. Vi sees på toget.

Under kan du scrolle deg frem til din strekning.

Dovrebanen

 • Regiontog Trondheim S - Oslo S 14:22 -21:04 mandag-søndag (tog 44)  tidligerelegges med 54 min og får ny avgangstid Trondheim S 13:28. Ny ankomsttid Oslo S blir 20:04. Endringen gir også 6 minutter redusert reisetid.
 • Regiontog Trondheim S - Oslo S 16:18-23:04 søndag-fredag (tog 46) tidligerelegges med 48 min og får ny avgangstid Trondheim S 15:30. Ny ankomsttid Oslo S blir 22:04. Endringen gir også 12 minutter redusert reisetid.
 • Regiontog Oslo S  - Trondheim S 08:02-14:43 mandag-søndag (tog 41) vil få  12 min tidligere ankomst til Trondheim S. Avgangstid Oslo S vil være  som i R15, ny ankomsttid Trondheim S  blir 14:31.  Endringen gir 12 minutter redusert reisetid.
 • Regiontog Oslo S - Trondheim S 16:02 -22:40 søndag-fredag (tog 47) vil få 9 min senerelagt ankomst Trondheim S. Avgang Oslo S vil være som i R15, ny ankomsttid Trondheim S blir 22:49.  Endringen gir 9 minutter økt reisetid.
 • Nattog Trondheim S - Oslo S 23:15-07:04 søndag-fredag (tog 406) senerelegges med 5 min og får ny avgangstid Trondheim S 23:20. I tillegg tidligerelegges ankomst Oslo S med 14 min, ny ankomsttid blir 06:50. Toget vil stå ved plattform Oslo S frem til 07:35 som i R15.
 • Det blir gjort minuttjusteringer på øvrige tog

Nordlandsbanen

 • Ny kveldsavgang Bodø - Rognan 23:45-00:45 tirsdag til lørdag (tog 1792 og 1793). Returen Rognan - Bodø blir 01:05-02:05
 • Regiontog Mo i Rana - Trondheim S 07:15-13:37 mandag-søndag (tog 478) senerelegges med 1 time og får ny tid 08:15-14:37.
 • Tog  Mosjøen - Mo i Rana 06:07-07:08 lørdager (tog 469) senerelegges med 48 minutter og får ny tid 06:55-07:59 (nytt nummer 473)
 • Det blir gjort minuttjusteringer på øvrige tog

Trønderbanen

 • Innsatstog Steinkjer - Lerkendal 06:57 -09:16  mandag-fredag (tog 1762) erstattes med en tidligere avgang  05:00-07:05 (tog 1760, dagens 1760 får tognummer 1762).
 • Tog Lerkendal  - Trondheim S 09:23-09:33 mandag-fredag (tog 1759) erstattes med en tidligere avgang 07:19-07:29 (tog 1757, dagens 1757 får tognummer 1759)
 • Ny avgang Trondheim S - Stjørdal 05:05-05:42  mandag-fredag (tog 1701)
 • Ny avgang Trondheim S - Heimdal 07:02-07:17 mandag-søndag (tog 1708, dagens 1708 får tognummer 1710). Toget stopper ikke på Skansen
 • Ny avgang Heimdal - Trondheim S 11:36-11:55 mandag-søndag (tog 1715) Tog Trondheim S - Heimdal 15:52 -16:13  mandag-fredag  (tog 1724) kjøres ikke lenger i R16.  Omkringliggende tog justeres samtidig slik at dagens jevne frekvens i stort opprettholdes
 • Tog Rotvoll - Røros 16:10-18:57  mandag-fredag (tog 416) blir tidligerelagt med 13 min og får ny tid 15:57-18:47
 • Det blir gjort minuttjusteringer på øvrige tog

 Meråkerbanen

 • Tog Heimdal - Storlien 07:34-09:25 mandag-søndag (tog 381) tidligerelegges med 4 min og får tid 07:30-09:25.
 • Tog Heimdal - Storlien16:32-18:25 mandag-søndag (tog 383) forlenges fra Søberg mandag-fredag og får avgang Søberg 16:14.  Avgangen fra Heimdal tidligerelegges med 3 min til 16:29 mens ankomst Trondheim S og Storlien blir som i R15.
 • Tog Storlien - Heimdal 09:35 -11:23  mandag-søndag (tog 382) senerelegges med 5 min og får ny tid 09:40-11:24. Toget mister overgangen til nordgående tog på Trønderbanen (tog 431) på Hell. 
 • Tog Storlien - Heimdal 18:35-20:28 mandag-søndag (tog 384) senerelegges med 5 min og får ny tid 18:40. Avgang Trondheim S blir som i R15. Toget mister overgangen til nordgående tog på Trønderbanen (tog 449) på Hell.
 • Det blir gjort minuttjusteringer på øvrige tog

Rørosbanen

 • Det blir gjort minuttjusteringer på alle tog

Raumabanen

 • Regiontog Åndalsnes - Dombås15:31-16:52 mandag-søndag (tog 2344) tidligerelegges  med 57 min og får ny tid 14:34.-15:54
 • Regiontog Dombås - Åndalsnes 18:33- 19:51 (vinter) og 18:33-19:57 (sommer) tidligerelegges med 23 min. Nye tider blir henholdsvis 18:10-19:30  og 18:10-19:37 . Kjøredagene mandag-søndag opprettholdes i R16 (tog 2345 og 2355)
 • Regiontog Åndalsnes – Dombås 17:05-18:26 (vinter) og 16:59 -18:26 (sommer) tidligerelegges med 31 min. Nye tider blir henholdsvis 16:34-17:54 og 16:28-17:54 . Kjøredagene mandag-søndag opprettholdes i R16 (tog 2346 og 2356)
 • Det blir gjort minuttjusteringer på øvrige tog

Bergensbanen

 • Det blir fast stopp i Sandvika i stedet for Lysaker for regiontogene på Bergensbanen (tog 61, 62, 63, 64, 601, 602, 605, 609 og 610)
 • Regiontog Bergen - Oslo S  15:59 -22:25 mandag-søndag (tog 64) vil få 10 min senere ankomst Oslo S (10 min økt reisetid). Avgangstid Bergen som i R15, ny ankomsttid Oslo blir 22:35.
 • Regiontog Oslo S  - Bergen15:25 -22:02 mandag-søndag (tog 63) senerelegges med 18 min og får ny tid 15:43-22:32. Reisetiden øker med 12 minutter.  Toget vil ikke lenger gi overgang til Flåmsbana på Myrdal, men reisende fra Flåmsbana vil ha overgang til toget.
 • Regiontog Bergen - Oslo S 11:59 -19:25 mandag-søndag  (tog 602) vil få 18 min tidligerelagt ankomst Oslo S. Avgangstid Bergen  vil være som i R15, ny ankomsttid Oslo S blir 19:07.  Reisetiden reduseres med 18 minutter.
 • For regiontog Bergen –Ål 17:05 -20:49 fredag i vintersesongen (tog 604) bortfaller behovsstoppet på Mjølfjell 18:53.
 • For regiontog Oslo S - Voss 06:00 -13:00 mandag-søndag (tog 609) og for regiontog Voss - Oslo S 17:45 -00:05 mandag-søndag (tog 610) bli det fast stopp på Ustaoset. Begge togene kjører kun i sommersesongen.
 • Det blir gjort minuttjusteringer på øvrige tog

Vossebanen

 • Tog Myrdal  - Voss 20:16-21:14 fredag (tog 1845) senerelegges med 20 min og får ny tid 20:36-21:31.
 • Tog Voss - Bergen 21:54-23:14 lørdag (tog 1833) tidligerelegges med 9 min og får ny tid 21:45 -23:05.
 • Tog Bergen - Voss 22:02-23:14 mandag-søndag  (tog 1834 ) tidligerelegges med 13 min og får ny tid 21:49-23:11. Tog Bergen – Arna 22:08-22:18 mandag-fredag (tog 674) tidligerelegges med 11 min og får ny tid 21:57-22:07.
 • Tog Arna - Bergen 22:28-22:38  mandag-fredag (tog 665) bortfaller.
 • Det blir gjort minuttjusteringer på øvrige tog

Flåmsbanen

 • Tog Flåm - Myrdal 07:30-08:14 i sommersesongen (tog 1850, tidligere 1478) kjører lørdag-torsdag mot tirsdag-torsdag i R15. Toget får behovsstopp på Berekvam.
 • Tog Myrdal - Flåm 08:26-09:20 i sommersesongen (tog 1851, tidligere 1479) kjører lørdag-torsdag mot tirsdag-torsdag i R15.
 • Tog Myrdal - Flåm 20:07 -21:00 mandag-søndag i sommersesongen (tog 1869, tidligere 1867) tidligerelegges med 19 min og får ny tid 19:48-20:45.
 • Tog Myrdal - Flåm 10:00-10:50  mandag-søndag i vintersesongen (tog 1871) tidligerelegges med 5 min og får ny tid 09:55-10:45.
 • Tog Myrdal - Flåm 13:10-14:00 mandag-søndag i vintersesongen (tog 1873) tidligerelegges med 5 min og får ny tid 13:05-13:55.
 • Tog Flåm - Myrdal  14:40-18:30 mandag-søndag i vintersesongen (tog 1874) senerelegges med 5 min og får ny tid 14:45-15:35.
 • Tog Flåm - Myrdal  14:40-18:30 mandag-søndag i vintersesongen (tog 1874) senerelegges med 5 min og får ny tid 14:45-15:35.
 • Tog Myrdal  - Flåm 15:45 -15:30 mandag-søndag i vintersesongen (tog 1875) senerelegges med 5 min og får ny  tid 15:50-16:35.
 • Det blir gjort minuttjusteringer på øvrige tog

Sørlandsbanen/Jærbanen

 • Det blir fast stopp på Bryne for alle Sørlandsbanens tog (unntatt nattoget til Stavanger, behovsstopp avstigning)
 • Det blir gjort minuttjusteringer på øvrige tog

Arendalsbanen

 • Det blir gjort minuttjusteringer på alle tog

L1, Lillestrøm – Asker - Spikkestad

Drammenbanen mellom Lysaker og Sandvika har vært stengt for oppgradering siden vinteren 2013. Strekningen åpner og trafikken (Lysaker –) Stabekk – Høvik – Blommenholm – (Sandvika) gjenopptas fra og med 13.12.2015.

Endringer etter gjenåpnet strekning:

 • Blommenholm og Høvik øker fra 2 avganger (før stengning) til 4 avganger pr time i hver retning, mandag – fredag. Helgetilbud er uendret.
 • Stabekk:
  • Øker til 4 avganger pr time i retning Sandvika og Asker, mandag – fredag. Øker til 7 avganger pr time i retning til og fra Oslo S, mandag – fredag.
  • Øker til 4-5 avganger pr time, til og fra Oslo S på lørdag og søndag, som følge av forlengelsen av L2 og L21.
 • Lysaker får 3 nye avganger til og fra Oslo S og Østfoldbanen pr time i grunnrute (L2 og L21) og ytterligere 2 nye avganger i rush (L2x). Totalt 13 avganger i grunnrute  og 15 i rush.
 • Sandvika – Spikkestad får justerte minuttall som følge av at togene ikke lenger kjører direkte strekningen Lysaker - Sandvika gjennom Bærumstunellen.
 • Spikkestadlinja:
  • Hallenskog holdeplass ble høsten 2013 midlertidig gjenåpnet - togstopp bortfaller fra 13.12.15. (Inntil gangvei mellom Hallenskog og Heggedal er ferdig kjøres det, etter bestilling fra SD, maxitaxi i forbindelse med tog ved Heggedal i tidsrommet 06 – 09 og 14 – 18 på hverdager)
  • Overgang i Asker mellom L1 og 10 minutterssystemet i Asker (8 minutter reisetidsbesparelse til Oslo S):
   • Spikkestad – Asker - Oslo: overgangstid 6 minutter
   • Oslo – Asker – Spikkestad: overgangstid 7 minutter

L12, Kongsberg - Eidsvoll

 • Ingen spesielle endringer.
 • Trafikk ved Steinberg ble gjenopptatt i full utstrekning fra 13.09.2015
 • Mindre minuttjusteringer mellom Drammen og Kongsberg, som følge endret kryssingsmønster

L13, Drammen – Dal

 • Minuttjusteringer Lillestrøm-Hauerseter.
 • Redusert kjøretid til Oslo fra stasjoner på strekningen Dal – Leirsund med 1 – 5 minutter som følge av flytting av systemkryssing.
 • Økt kjøretid i retning fra Oslo gir 2 minutter senere ankomst for stasjonene Leirsund, Frogner og Lindeberg. Ett minutt kjøretidsbesparelse og tidligere ankomst til Jessheim.

L14, Kongsvinger – Asker

 • Ingen vesentlige endringer.
 • Minuttjusteringer kan forekomme.

L2, Ski – Oslo – Stabekk

 • Alle grunnrutetog og innsatsavganger fra og til Ski kjøres til og fra Stabekk.
 • Innsatsavganger fra Kolbotn kjøres fortsatt til Oslo S.
 • Det kjøres i dobbeltsett i alle avganger. Dette medfører økt kapasitet i helgene Enkelte avganger på tidlig morgen eller sen kveld kan ha ett sett avlåst

L21, Moss - Stabekk

 • L21 til/fra Moss forlenges fra Skøyen til Stabekk, og stopper ved Lysaker.
 • L21x til/fra Moss forlenges fra Oslo S til Skøyen, og stopper ved Nationaltheatret

L22, Rakkestad - Mysen – Skøyen

 • Togene fra Mysen ankommer Oslo S ett minutt senere, opphold ved Oslo S reduseres med ett minutt.
 • Tog fra Skøyen/Oslo S får ett minutt senere avgang på strekningen Ski - Mysen
 • Det blir noen endringer lørdag kveld og søndag formiddag.
  • Lørdag:
   •  Tog fra Mysen kl 19:53 og 21:53 utgår. I stedet kjøres fra Mysen kl 18:53, 20:53 og 22:53
   • Tog fra Skøyen kl 17:22 kjøres også lørdager
  • Søndag:
   • Tog fra Mysen kl 07:53 og 09:53 utgår.  I stedet kjøres fra Mysen kl 08:53 og 10:53. Det kjøres også ny avgang kl 12:53.
 • Noen minuttjusteringer kan forekomme.
 • Innsatstogene på Østre linje (L22x) kan ikke gjeninnføres fra 14.12.15, men utsettes i påvente av oppgradering av signalanlegget.

R10, Lillehammer – Oslo – Drammen

 • Det økes fra 1 til 2 rushavganger fra Hamar på morgenen, og rutene justeres:
  • Avgangstid fra Hamar henholdsvis kl 06:28 og 07:28
  • Ankomst til Oslo S  henholdsvis 07:48 og 08:48
  • Begge tog vil betjene Lillestrøm stasjon.
 • Rushavganger fra Oslo til Hamar på ettermiddag vil ikke bli satt i trafikk før ruteendring i desember 2016 (R17)

R11, Eidsvoll – Oslo – Larvik – Skien

 • Ingen vesentlige endringer i rutetilbudet
 • NSB setter flere togsett i trafikk på strekningen i løpet av første halvår.  Dette medfører bedret kapasitet i en del avganger som i dag kjøres med enkelt togsett.
 • Flere togsett i trafikk gir økt antall togavganger på strekningen Larvik – Skien – Larvik. Majoriteten av disse kjøres i dag med buss.

R20, Oslo - Halden - Gøteborg

 • Ingen vesentlige endringer i rutetilbudet.
 • Tog fra Oslo S får 1 minutt tidligere avgang.  Ny avgangstid xx:01.
 • 2 tog fra Oslo S: tog 107 kl 08:02 og tog 127 kl 18:02 beholder dagens avgangstider.
 • For øvrig noen minuttjusteringer.

 

Bratsbergbanen

 • Bruk av elektrisk togmateriell videreføres.  Togene går til/fra Notodden jernbanestasjon.  Notodden kollektivterminal betjenes ikke av NSB.
 • Noen minuttjusteringer.  Ellers uendret.