Publisert:

Reis gratis med lokaltoget

For 6. året på rad kan du reise gratis med lokaltoget på Jærbanen på Miljøsøndagen 18. september arrangert av Stavanger kommune. NSB stiller med gratis tog fordi målet for dagen er å bevisstgjøre om miljøvennlige løsninger for hverdag og fritid uten bruk av bil.

Type 72

-Miljøvennlige løsninger er en viktig bevisstgjøring, som NSB nok et år støtter ved å stille lokaltogene sine til disposisjon. Det gode samarbeidet med Stavanger kommune, gjennom alle disse årene, har vært viktig for oss. Vi ser at det hjelper å gjøre folk bevisst på hvordan fotavtrykket deres påvirker miljøet. NSB er en viktig og riktig løsning for flere. Etter disse markeringene ser flere hvor effektivt det er å reise med det miljøvennlige toget både i hverdagen og på fritid, sier markedsansvarlig Dag Brekkan på Sørlands- og Jærbanen.

Positiv tråd

Målet til NSB er å bidra til at innbyggerne i Rogaland er bevisst over og endrer reiseatferden sin.

-Miljøvennlige reiser kan gjøre det godt for lommeboken din, luften du puster inn og kroppen din. I tillegg kan det være både billigere og raskere med toget, samtidig som det er bra for nærmiljøet ditt. Det du sparer ved miljøvennlige reiser kan bli brukt til å skape positiv vekst i lokalsamfunnet, sier Brekkan, og fortsetter:

-I gatene i København, for eksempel, handler syklister for mer enn bilene, og til sammen kjøper reisende med miljøvennlig transportvarer for dobbelt så mye. Vi ser også at eiendomsverdiene ofte er høyere i byer med gode sykkelfasiliteter og effektiv offentlig transport. Dette kan alle og hver enkel være med å påvirke. Selv om det kan høres litt for enkelt ut, så har faktisk valget du tar om hvordan du reiser stor betydning.

barn og konduktør Jærbanen

Toget kan løse trafikale utfordringer

-I tillegg er de trafikale utfordringene på veiene i Rogaland velkjente og regionen er tjent med at disse minimeres. Politikernes målsettinger i de store byene er å få flere til å benytte seg av kollektivtransport, der NSB har et ansvar for å bidra til at disse målsettingene nås, sier Brekkan.

-Det har aldri kjørt så mye lokaltog i Rogaland som vi gjør nå. Totalt kjører vi hele 144 avganger i døgnet, og det er rett og slett ikke plass til flere tog på jernbanesporene per nå. Så hvis flere benytter seg av disse avgangene, vil det føre til at biltrafikken blir mindre. Da vil også flere komme fram til arbeid og skole i riktig tid, samtidig som vi sammen sparer jorda for unødvendig forurensing, sier han.

Hvor miljøvennlig er tog på min strekning?

Se hvordan du reiser mest miljøvennlig ved å søke opp din strekning her.

Du finner mer informasjon om Miljøsøndag på Stavanger kommune sine nettsider her.

 

NSB håper så mange som mulig vil benytte seg av å reise gratis med lokaltogene på Jærbanen mellom klokken 10.00 og klokken 18.00 søndag 18. September.

Reis smart. Det lønner seg.

Jærbanen og miljøfakta

• Det er i gjennomsnittet 92 % mer miljøvennlig å reise med toget enn å ta bilden mellom Stavanger – Egersund.
• NSB bruker 0,3 % mindre strøm på Jærbanen sammenlignet med samme periode i fjor (Januar-Juni). Dette tilsvarer også 0,3 % mindre CO2-utslipp.
• Togene på Jærbanen generer strøm under bremsing og mater dette tilbake til strømnettet. Først til andre tog i nærheten. Hvis ikke strømmen blir brukt her sendes den videre til det nasjonale strømnettet via omformere.
• I 2015 genererte togene på Jærbanen rundt 3500 MWh. Dette tilsvarer 0,35 % av det årlige forbruket til alle husholdninger i Stavanger.    
• I gjennomsnitt er blant annet tog 4,4 ganger mer miljøvennlig enn bil mellom Klepp og Stavanger. 

Publisert: