Publisert:

Passasjerrekord for NSB

NSB opplever en ny passasjerøkning de fire første månedene i 2016. Økningen er på totalt 4,3 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor. Tallene er uten NSB Gjøvikbanen. NSB-togene hadde 22 665 000 passasjerer første tertial 2016. Den overordnede kundetilfredsheten med NSB Persontog har steget fra 73 til 74, noe som er beste resultat NSB noen gang har oppnådd.

– Kundene fortsetter å strømme til toget. NSB har et bedre omdømme enn bare for noen få år siden, men vi må fortsatt gjøre alt vi kan for å få flere tilfredse kunder, sier konserndirektør i NSB Persontog, Tom Ingulstad.

Punktlighet
Målet er at 90 prosent av alle togavganger med NSB skal være punktlige. Punktligheten på hver enkelt strekning er oppgitt ut fra hvor mange prosent av togene som var i rute. Et tog i rute er definert som et tog som kommer til sin endestasjon senest 3 minutter og 59 sekunder etter oppgitt ankomsttid (for togene på strekningene Oslo – Stavanger, Oslo – Bergen, Oslo – Trondheim og Trondheim – Bodø er tilsvarende tall 5 minutter og 59 sekunder).

Åpne om hva kundene synes om oss
NSB har de senere årene jobbet målrettet med kunde- og serviceorientering.

- Vi er åpne om hva kundene på hver enkelt strekning mener om vårt tilbud, slik at vi stadig kan forbedre oss, sier Tom Ingulstad.

- Derfor oppgir vi også resultatene fra våre kundetilfredshetsmålinger på strekningene. Vi legger svært strenge kvalitetskriterier til grunn for våre målinger, og gjennom TNS Gallup benytter vi en internasjonalt anerkjent målemetodikk lik Norsk Kundebarometer (Handelshøyskolen BI), forklarer persontogdirektøren.

Kundetilfredshetsindeksen (KTI) utarbeides på bakgrunn av en omfattende spørreundersøkelse blant passasjerer på de ulike togstrekningene. Undersøkelsene gjøres to ganger per år, på våren og høsten. Undersøkelsen er gjort i perioden 29. februar – 18. mars, med svar fra hele 7133 kunder på våre strekninger.


Kundenes tilfredshet synliggjøres gjennom en resultatscore (KTI) fra 0 til 100 poeng:

Over 80 poeng: Begeistrede kunder (Fem stjerner)

75-80 poeng: Svært fornøyde kunder (Fire stjerner)

70-75 poeng: Fornøyde kunder (Tre stjerner)

60-70 poeng: Likegyldige / misfornøyde kunder (To stjerner)

Under 60 poeng: Svært misfornøyde kunder (En stjerne)

Under finner du en oversikt over trafikkutviklingen, punktlighet og KTI for hver enkelt strekning.

KTI Vår 2016

NSB i Sør

Trafikktallene på Sørlandsbanen, Jærbanen og Arendalsbanen er alle stigende. Flere avganger mellom Stavanger og Oslo har blitt godt mottatt, noe kundetilfredsheten på 81 viser.

NSB Regiontog på Sørlandsbanen mellom Oslo og Stavanger
På NSB Regiontog på Sørlandsbanen mellom Oslo og Stavanger var det 5,2 prosent flere kunder de fire første månedene i 2016, sammenlignet med samme periode i 2015. Totalt er det registrert 330.000 passasjerer mellom Oslo og Stavanger i perioden. Den gjennomsnittlige punktligheten på togene mellom Oslo og Stavanger var på 85,7 prosent.

Overordnet KTI på strekningen er 81

Kundene ønsker forbedring på kupékomfort og stasjonsområdet. Mest fornøyd er passasjerene med ombordpersonalet og informasjon på toget.

NSB Lokaltog i Stavanger
På NSB Lokaltog mellom Stavanger og Egersund var det 2,4 prosent flere kunder de fire første månedene i 2016, sammenlignet med samme periode i 2015 (1 350 000 passasjerer). Den gjennomsnittlige punktligheten på togene mellom Stavanger og Egersund var på 93,7 prosent.

Overordnet KTI på strekningen er 74

Kundene ønsker forbedring på punktlighet, rutetilbudet, informasjon ved avvik og rutetilbudet. Mest fornøyd er passasjerene med ombordpersonalet og informasjon på toget.

NSB Lokaltog på Arendalsbanen
På NSB Lokaltog mellom Arendal og Nelaug var det 13,4 prosent flere kunder de fire første månedene i 2016, sammenlignet med samme periode i 2015 (19.300 passasjerer). Den gjennomsnittlige punktligheten på togene mellom Arendal og Nelaug var på 95,2 prosent.

NSB i Vest

Flaggskipet Bergensbanen har en vekst på 3,2 prosent i årets fire første måneder. Kundene er svært tilfredse med en kundetilfredshet på 81. Lokaltogene på strekningen Bergen – Voss – Myrdal har en stor vekst på 7,4 prosent. Togene mellom Arna og Bergen har 0,9 prosent færre kunder. På denne strekningen opplever kundene størst punktlighet i Norge på 98,8 prosent.

NSB Regiontog på Bergensbanen mellom Oslo og Bergen
I togene mellom Oslo og Bergen var det 3,2 prosent flere kunder de fire første månedene i 2016, sammenlignet med samme periode i 2015. Totalt er det registrert 355.000 passasjerer mellom Oslo og Bergen i perioden. Den gjennomsnittlige punktligheten på togene mellom Oslo og Bergen var på 84,5 prosent.

Overordnet KTI på strekningen er 81

Kundene ønsker forbedring på punktlighet og informasjon ved avvik. Mest fornøyd er passasjerene med kupékomfort og ombordpersonalet.

NSB Lokaltog i Bergen
På NSB Lokaltog Bergen - Voss - Myrdal var det 7,4 prosent flere kunder de fire første månedene i 2016, sammenlignet med samme periode i 2015. Totalt er det registrert 325.000 passasjerer mellom Bergen - Voss - Myrdal i perioden. Den gjennomsnittlige punktligheten på togene mellom Bergen - Voss - Myrdal var på 93,7 prosent. På NSB Lokaltog Bergen - Arna var det 0,9 prosent færre kunder de fire første månedene i 2016, sammenlignet med samme periode i 2015. Totalt er det registrert 208.000 passasjerer mellom Bergen - Arna i perioden. Punktligheten mellom Bergen og Arna var i gjennomsnitt 98,8 prosent.

Overordnet KTI på strekningen er 70

Kundene ønsker forbedring på informasjon ved avvik, togtypen og buss for tog. Mest fornøyd er passasjerene med ombordpersonalet og informasjon på stasjon og i tog.

NSB i Nord

Prosentvis er veksten størst på strekningen Bodø – Rognan med 13 prosent. Målt i antall kunder har strekningen Lundamo/Lerkendal – Steinkjer en vekst på 31.800 flere reiser, en vekst på 8,1 prosent. Togpassasjerene på Raumabanen mellom Dombås og Åndalsnes har NSBs mest fornøyde kunder med en tilfredshet på 85.

NSB Regiontog mellom Oslo og Trondheim
I togene mellom Oslo og Trondheim var det 1,3 prosent flere kunder de fire første månedene i 2016, sammenlignet med samme periode i 2015. Totalt er det registrert 258.000 passasjerer mellom Oslo og Trondheim i perioden. Den gjennomsnittlige punktligheten på togene mellom Oslo og Trondheim var på 89,5 prosent.

Overordnet KTI på strekningen er 81

Kundene ønsker forbedring på buss for tog, togtypen, serveringstilbudet og informasjon ved avvik. Mest fornøyd er passasjerene med informasjon på toget, ombordpersonalet og kupékomfort.

NSB Regiontog på Nordlandsbanen, Trondheim - Bodø
På NSB Regiontog på Nordlandsbanen mellom Trondheim og Bodø var det en prosent flere kunder i togene de fire første månedene i 2016, sammenlignet med samme periode i 2015. Totalt er det registrert 157.000 passasjerer mellom Trondheim og Bodø i togene i denne perioden. Den gjennomsnittlige punktligheten på togene mellom Trondheim og Bodø var på 89,3 prosent.

Overordnet KTI på strekningen er 78

Kundene ønsker forbedring på kupékomfort, togtypen og serveringstilbudet. Mest fornøyd er passasjerene med ombordpersonalet og informasjon om bord i togene.

NSB Regiontog på Rørosbanen
På NSB Regiontog på Rørosbanen var det 3,4 prosent færre kunder de fire første månedene i 2016, sammenlignet med samme periode i 2015. Totalt er det registrert 107.000 passasjerer mellom Hamar og Røros i perioden. Den gjennomsnittlige punktligheten på togene mellom Hamar og Røros var på 91,5 prosent.

Overordnet KTI på strekningen er 75

Kundene ønsker forbedring på togtypen og buss for tog. Mest fornøyd er passasjerene med punktlighet, ombordstigning og kupékomfort.


NSB Regiontog på Raumabanen mellom Dombås og Åndalsnes
På NSB Regiontog på Raumabanen var det 6,6 prosent flere kunder de fire første månedene i 2016, sammenlignet med samme periode i 2015. Totalt er det registrert 26 600 passasjerer mellom Åndalsnes og Dombås i perioden. Den gjennomsnittlige punktligheten på togene mellom Åndalsnes og Dombås var på 95,3 prosent.

Overordnet KTI på strekningen er 85

Kundene ønsker forbedring på serveringstilbudet. Passasjerene er mest fornøyd med togtypen.

NSB Lokaltog i Trøndelag
Lundamo/Lerkendal - Steinkjer

På NSB Lokaltog i Trøndelag mellom Lundamo/Lerkendal - Steinkjer var det 8,1 prosent flere kunder de fire første månedene i 2016, sammenlignet med samme periode i 2015 (425.000 passasjerer). Den gjennomsnittlige punktligheten på togene mellom Lundamo/Trondheim og Steinkjer var på 92,6 prosent.

Overordnet KTI på strekningen er 82

Kundene ønsker forbedring på togtypen, informasjon ved avvik og rutetilbudet. Mest fornøyd er passasjerene med kupékomfort og punktlighet.

Trondheim og Røros
På NSB Lokaltog Trondheim og Røros var det 5,4 prosent færre kunder de fire første månedene i 2016, sammenlignet med samme periode i 2015 (43.200 passasjerer). Den gjennomsnittlige punktligheten på togene mellom Trondheim og Røros var på 91,8 prosent.

Overordnet KTI på strekningen er 73

Kundene ønsker forbedring på togtypen. Mest fornøyd er passasjerene med kupékomforten og informasjon på toget.

Trondheim og Storlien
På NSB Lokaltog mellom Trondheim og Storlien var det 5,1 prosent færre kunder de fire første månedene i 2016, sammenlignet med samme periode i 2015 (16.500 passasjerer). Den gjennomsnittlige punktligheten på togene mellom Trondheim og Storlien var på 95,3 prosent.

Overordnet KTI på strekningen er 70

Kundene ønsker forbedring på rutetilbudet og togtypen. Mest fornøyd er kundene med ombordpersonalet og punktligheten.

NSB Lokaltog mellom Bodø og Rognan

På NSB Lokaltog mellom Bodø og Rognan var det 13 prosent flere kunder de fire første månedene i 2016, sammenlignet med samme periode i 2015 (35.900 passasjerer). Den gjennomsnittlige punktligheten på togene mellom Bodø og Rognan var på 89,7prosent.

Overordnet KTI på strekningen er 82

Kundene ønsker forbedring på buss for tog og serveringstilbud. Kundene er mest fornøyde med togtypen og punktlighet.

NSB i Øst

Veksten i antall passasjerer på Østlandet fortsetter. Lillehammer – Drammen har en vekst på 10,2 prosent, mens Eidsvoll – Skien har en vekst på 8,7 prosent. Også kundetilfredsheten på Østlandet er i bedring, men NSB må jobbe hardt for at kundene i området skal være fornøyde. Trafikktallene i Oslo-området er ikke brutt ned på hver enkelt lokaltogstrekning, men inngår i det overordnede tallet for lokaltog i Oslo.

Linje R 20 NSB Regiontog Oslo – Halden (Göteborg)

På NSB Regiontog på Østfoldbanen (Oslo – Halden) var det 3,9 prosent flere kunder de fire første månedene i 2016, sammenlignet med samme periode i 2015. 827 000 passasjerer reiste med NSB Regiontog i perioden på strekningen Halden – Oslo. Reisende på NSB Lokaltog på Østfoldbanen er ikke regnet inn. Den gjennomsnittlige punktligheten på togene mellom Oslo og Halden var på 91,8 prosent. 

KTI Oslo – Halden
Overordnet KTI på strekningen er 74

Kundene ønsker forbedring på buss for tog, rutetilbudet, informasjon ved avvik og punktligheten. Mest fornøyd er passasjerene med ombordpersonalet, kupékomfort og informasjon om bord i togene.

NSB Regiontog mellom Halden og Göteborg
NSB Regiontog mellom Halden og Göteborg hadde 5,9 prosent flere passasjerer de fire første månedene i 2016, sammenlignet med samme periode i 2015. NSB hadde i perioden januar til april 81.000 passasjerer mellom Halden og Göteborg. Den gjennomsnittlige punktligheten på togene mellom Halden og Gøteborg var på 85 prosent.  

KTI Oslo – Gøteborg
Overordnet KTI på strekningen er 75

Kundene på strekningen Oslo – Gøteborg ønsker forbedringer på togtypen og punktligheten. Mest fornøyd er passasjerene med informasjon på toget og kupékomfort.

Linje R10 NSB Regiontog Drammen - Lillehammer
På NSB Regiontog mellom Drammen og Lillehammer var det 10,2 prosent flere kunder de fire første månedene i 2016, sammenlignet med samme periode i 2015. Totalt er det registrert 1.032 000 passasjerer mellom Drammen og Lillehammer i perioden på Linje R10. Den gjennomsnittlige punktligheten på togene mellom Drammen og Lillehammer var på 82,1 prosent.

KTI Drammen – Lillehammer
Overordnet KTI på strekningen er 78

Kundene ønsker forbedring på buss for tog og serveringstilbudet. Mest fornøyd er passasjerene med ombordpersonalet, kupékomfort og togtypen.

Linje R 11 NSB Regiontog Eidsvoll - Skien
På NSB Regiontog på Vestfoldbanen var det 8,7 prosent flere kunder de fire første månedene i 2016, sammenlignet med samme periode i 2015. Totalt er det registrert 1.639 000 passasjerer mellom Eidsvoll og Skien i perioden på Linje R11. Den gjennomsnittlige punktligheten for togene mellom Oslo og Skien var på 86,3 prosent.

Overordnet KTI på strekningen er 73

Kundene ønsker forbedring på serveringstilbudet, informasjon ved avvik, punktlighet og buss for tog. Mest fornøyd er passasjerene med ombordpersonalet og kupékomfort.

NSB Lokaltog i Osloområdet
NSB Lokaltog i Oslo-området hadde en passasjeroppgang på 3,7 prosent flere kunder de fire første månedene i 2016, sammenlignet med samme periode i 2015. 15.350 000 passasjerer benyttet NSB lokaltog i Osloområdet de fire første månedene i år.

Overordnet KTI på Lokaltog i Osloområdet er 69

Linje L1 Spikkestad - Lillestrøm

Den gjennomsnittlige punktligheten på togene på Linje L1 mellom Spikkestad og Lillestrøm var på 92,6 prosent.

L1 Spikkestad – Lillestrøm har en kundetilfredshet på totalt 72 våren 2016. Kundene er mest fornøyd med kupékomfort og ombordpersonalet. Minst fornøyd er kundene med at punktligheten.


Linje L2 Stabekk – Ski

Den gjennomsnittlige punktligheten på togene på Linje L2 mellom Stabekk og Ski var på 91,3 prosent.

L2 Stabekk – Ski har en kundetilfredshet på totalt 64 våren 2016. Kundene er mest fornøyd med informasjonen på toget og kupékomfort. Minst fornøyd er kundene med punktlighet, togtypen og rutetilbudet.


Linje L12 Kongsberg – Eidsvoll

Den gjennomsnittlige punktligheten på togene på Linje L12 mellom Kongsberg og Eidsvoll var på 85 prosent.

L12 Kongsberg – Eidsvoll har en kundetilfreshet på totalt 73 våren 2016. Kundene er mest fornøyd togtypen og kupékomfort.  Minst fornøyd er kundene med rutetilbudet, informasjon ved avvik og buss for tog.


Linje L13 Drammen – Dal

Den gjennomsnittlige punktligheten på togene på Linje L13 mellom Drammen og Dal var på 87,8 prosent.

L13 Drammen og Dal har en kundetilfredshet på totalt 71 våren 2016. Kundene er mest fornøyd med togtypen, ombordpersonalet og kupékomfort. Minst fornøyd er kundene med punktlighet, rutetilbudet, buss for tog og informasjon ved avvik.


Linje L14 Asker – Kongsvinger

Den gjennomsnittlige punktligheten på togene på Linje L14 mellom Asker og Kongsvinger var på 87,3 prosent.

L14 mellom Asker og Kongsvinger har en kundetilfredshet på totalt 70 våren 2016. Kundene er mest fornøyd informasjon på togtypen og kupékomfort. Minst fornøyd er kundene med punktlighet, buss for tog, informasjon ved avvik og rutetilbudet.


Linje L 21 Stabekk – Moss

Den gjennomsnittlige punktligheten på togene på Linje L21 mellom Stabekk og Moss var på 88,1 prosent.

L21 mellom Stabekk og Moss har en kundetilfredshet på totalt 66 våren 2016. Kundene er mest fornøyd med kupékomfort og togtypen. Minst fornøyd er kundene med punktlighet, buss for tog og rutetilbudet.

Linje L22 Skøyen – Mysen

Den gjennomsnittlige punktligheten på togene på Linje L22 mellom Skøyen og Mysen var på 89,2 prosent.

L22 mellom Skøyen og Mysen har en kundetilfredshet på totalt 60 våren 2016. Kundene er mest fornøyd med kupékomfort og togtypen. Minst fornøyd er kundene med punktlighet, informasjon ved avvik og rutetilbudet.


NSB Lokaltog mellom Porsgrunn - Notodden

NSB Lokaltog mellom Porsgrunn – Notodden hadde 12,1 prosent flere kunder de fire første månedene i 2016, sammenlignet med samme periode i 2015 (23.100 passasjerer). Den gjennomsnittlige punktligheten på togene Porsgrunn – Notodden var på 88,6 prosent.

Overordnet KTI på strekningen er 69

Kundene ønsker forbedring på togtypen. Mest fornøyd er passasjerene med punktligheten.