Publisert:

Over 66 millioner NSB-reiser i 2016

NSB opplever en ny passasjerøkning i 2016. Økningen er på totalt 0,8 prosent, sammenlignet med 2015. Tallene er uten NSB Gjøvikbanen. NSB-togene hadde 66 205 000 passasjerer i 2016. Den overordnede kundetilfredsheten med NSB Persontog er 73.

– Streiken blant lokomotivførere førte til en noe mer beskjeden trafikkvekst i 2016 enn tidligere år. NSB har et bedre omdømme enn bare for noen få år siden, og vi må fortsatt gjøre alt vi kan for å få flere tilfredse kunder, sier konserndirektør i NSB Persontog, Tom Ingulstad.

Åpne om hva kundene synes om oss
NSB har de senere årene jobbet målrettet med kunde- og serviceorientering.

- Vi er åpne om hva kundene på hver enkelt strekning mener om vårt tilbud, slik at vi stadig kan forbedre oss, sier Tom Ingulstad.

- Derfor oppgir vi også resultatene fra våre kundetilfredshetsmålinger på strekningene. Vi legger svært strenge kvalitetskriterier til grunn for våre målinger, og gjennom TNS Gallup benytter vi en internasjonalt anerkjent målemetodikk lik Norsk Kundebarometer (Handelshøyskolen BI), forklarer persontogdirektøren.

Kundetilfredshetsindeksen (KTI) utarbeides på bakgrunn av en omfattende spørreundersøkelse blant passasjerer på de ulike togstrekningene. Undersøkelsene gjøres to ganger per år, på våren og høsten.


Kundenes tilfredshet synliggjøres gjennom en resultatscore (KTI) fra 0 til 100 poeng:

Over 80 poeng: Begeistrede kunder

75-80 poeng: Svært fornøyde kunder

70-75 poeng: Fornøyde kunder

60-70 poeng: Likegyldige / misfornøyde kunder

Under 60 poeng: Svært misfornøyde kunder

Under finner du en oversikt over trafikkutviklingen og KTI for hver enkelt strekning.

NSB i Sør

Trafikktallene på Sørlandsbanen, Jærbanen og Arendalsbanen er alle stigende. Det er første gang at det er registrert over en million kunder på Sørlandsbanen i løpet av et år. Flere avganger mellom Stavanger og Oslo har blitt godt mottatt, noe kundetilfredsheten på 80 viser.

NSB Regiontog på Sørlandsbanen mellom Oslo og Stavanger
På NSB Regiontog på Sørlandsbanen mellom Oslo og Stavanger var det 3,5 prosent flere kunder i 2016, sammenlignet med 2015. Totalt er det registrert 1 015.000 passasjerer mellom Oslo og Stavanger i perioden. Overordnet KTI på strekningen er 80

Kundene ønsker forbedring på buss for tog og punktlighet. Mest fornøyd er passasjerene med ombordpersonalet og kupékomfort.

NSB Lokaltog i Stavanger
På NSB Lokaltog mellom Stavanger og Egersund var det 2,5 prosent flere kunder i 2016, sammenlignet med 2015 (3 713 000 passasjerer).

Overordnet KTI på strekningen er 73

Kundene ønsker forbedring på punktlighet, rutetilbudet og informasjon ved avvik. Mest fornøyd er passasjerene med ombordpersonalet og informasjon på toget.

NSB Lokaltog på Arendalsbanen
På NSB Lokaltog mellom Arendal og Nelaug var det 5,1 prosent flere kunder i 2016, sammenlignet med 2015 (65.400 passasjerer).

NSB i Vest

Flaggskipet Bergensbanen har en vekst på 6,4 prosent i 2016. Lokaltogene på strekningen Bergen – Voss – Myrdal har en stor vekst på 5,6 prosent. Togene mellom Arna og Bergen har 3,4 prosent færre kunder.

NSB Regiontog på Bergensbanen mellom Oslo og Bergen
I togene mellom Oslo og Bergen var det 6,4 prosent flere kunder i 2016, sammenlignet med 2015. Totalt er det registrert 1 209.000 passasjerer mellom Oslo og Bergen i perioden.

Overordnet KTI på strekningen er 76

Kundene ønsker forbedring på buss for tog og informasjon ved avvik. Mest fornøyd er passasjerene med kupékomfort og ombordpersonalet.

NSB Lokaltog i Bergen
På NSB Lokaltog Bergen - Voss - Myrdal var det 5,6 prosent flere kunder i 2016, sammenlignet med 2015. Totalt er det registrert 1 133.000 passasjerer mellom Bergen - Voss - Myrdal i perioden. På NSB Lokaltog Bergen - Arna var det 3,4 prosent færre kunder i 2016, sammenlignet med 2015. Totalt er det registrert 598.000 passasjerer mellom Bergen - Arna i perioden.

Overordnet KTI på strekningen er 67

Kundene ønsker forbedring på Punktlighet, togtypen og rutetilbud. Mest fornøyd er passasjerene med informasjon i tog og kupékomfort.

NSB i Nord

Prosentvis er veksten størst på strekningen Bodø – Rognan med 32,2 prosent. Målt i antall kunder har strekningen Lundamo/Lerkendal – Steinkjer en vekst på 88.000 flere reiser, en vekst på 7,5 prosent. Togpassasjerene på Raumabanen mellom Dombås og Åndalsnes og på Saltenpendelen har NSBs mest fornøyde kunder med en tilfredshet på 84.

NSB Regiontog mellom Oslo og Trondheim
I togene mellom Oslo og Trondheim var det 6,4 prosent flere kunder i 2016, sammenlignet med 2015. Totalt er det registrert 800.000 passasjerer mellom Oslo og Trondheim i perioden.

Overordnet KTI på strekningen er 82

Kundene ønsker forbedring på togtypen, serveringstilbudet, punktlighet og rutetilbudet. Mest fornøyd er passasjerene med billettkjøp og kupékomfort.

NSB Regiontog på Nordlandsbanen, Trondheim - Bodø
På NSB Regiontog på Nordlandsbanen mellom Trondheim og Bodø var det 8,3 prosent flere kunder i togene i 2016, sammenlignet med 2015. Totalt er det registrert 497.000 passasjerer mellom Trondheim og Bodø i togene i denne perioden.

Overordnet KTI på strekningen er 78

Kundene ønsker forbedring på kupékomfort, togtypen, rutetilbudet og serveringstilbudet. Mest fornøyd er passasjerene med billettkjøp, ombordstigning og informasjon om bord i togene.

NSB Regiontog på Rørosbanen
På NSB Regiontog på Rørosbanen var det 1,6 prosent flere kunder i 2016, sammenlignet med 2015. Totalt er det registrert 312.000 passasjerer mellom Hamar og Røros i perioden.

Overordnet KTI på strekningen er 77

Kundene ønsker forbedring på togtypen. Mest fornøyd er passasjerene med kupékomfort.

NSB Regiontog på Raumabanen mellom Dombås og Åndalsnes
På NSB Regiontog på Raumabanen var det 8 prosent flere kunder i 2016, sammenlignet med 2015. Totalt er det registrert 121.000 passasjerer mellom Åndalsnes og Dombås i perioden.

Overordnet KTI på strekningen er 84

Kundene ønsker forbedring på serveringstilbudet. Passasjerene er mest fornøyd med punktlighet og ombordpersonalet.

NSB Lokaltog i Trøndelag
Lundamo/Lerkendal - Steinkjer

På NSB Lokaltog i Trøndelag mellom Lundamo/Lerkendal - Steinkjer var det 7,5 prosent flere kunder i 2016, sammenlignet med 2015 (1 262.000 passasjerer).

Overordnet KTI på strekningen er 83

Kundene ønsker forbedring på togtypen og rutetilbudet. Mest fornøyd er passasjerene med kupékomfort og ombordpersonalet.

Trondheim og Røros
På NSB Lokaltog mellom Trondheim og Røros var det 1,4 prosent flere kunder i 2016, sammenlignet med 2015 (136.000 passasjerer).

Overordnet KTI på strekningen er 78

Kundene ønsker forbedring på togtypen. Mest fornøyd er passasjerene med kupékomfort.

Trondheim og Storlien
På NSB Regiontog mellom Trondheim og Storlien var det 8,4 prosent flere kunder i 2016, sammenlignet med 2015 (53.800 passasjerer).

Ingen KTI-score på grunn av for få svar på strekningen

NSB Lokaltog mellom Bodø og Rognan

På NSB Lokaltog mellom Bodø og Rognan var det 32,2 prosent flere kunder i 2016, sammenlignet med 2015 (115.000 passasjerer).

Overordnet KTI på strekningen er 84

Kundene ønsker forbedring på buss for tog og serveringstilbud. Kundene er mest fornøyde med kupékomfort og informasjon på toget.

NSB i Øst

Veksten i antall passasjerer på Østlandet har stagnert noe. En av årsakene til det, er redusert antall passasjerer under streiken blant lokomotivførere i oktober 2016. Lillehammer – Drammen har en vekst på hele 16 prosent, mens Eidsvoll – Skien har en vekst på 5,4 prosent. Trafikktallene i Oslo-området er ikke brutt ned på hver enkelt lokaltogstrekning, men inngår i det overordnede tallet for lokaltog i Oslo.

Linje R 20 NSB Regiontog Oslo – Halden (Göteborg)

På NSB Regiontog på Østfoldbanen (Oslo – Halden) var det 6,5 prosent færre kunder de i 2016, sammenlignet med 2015. 2 342 000 passasjerer reiste med NSB Regiontog i perioden på strekningen Halden – Oslo. Reisende på NSB Lokaltog på Østfoldbanen er ikke regnet inn. Mye av nedgangen i 2016 skyldes at togene på Østfoldbanen ble i stor grad berørt av streiken blant medlemmer i Norsk Lokomotivmannsforbund i oktober i 2016.

KTI Oslo – Halden
Overordnet KTI på strekningen er 70

Kundene ønsker forbedring på buss for tog, rutetilbudet og punktligheten. Mest fornøyd er passasjerene med kupékomfort og informasjon om bord i togene.

NSB Regiontog mellom Halden og Göteborg
NSB Regiontog mellom Halden og Göteborg hadde 7,4 prosent færre passasjerer i 2016, sammenlignet med 2015. NSB hadde i 2016 totalt 274.000 passasjerer mellom Halden og Göteborg. Noe av nedgangen i 2016 skyldes at togene mellom Halden og Gøteborg ble berørt av streiken blant medlemmer i Norsk Lokomotivmannsforbund i oktober i 2016.

KTI Oslo – Gøteborg
Overordnet KTI på strekningen er 72

Kundene på strekningen Oslo – Gøteborg ønsker forbedringer på punktlighet og serveringstilbudet. Mest fornøyd er passasjerene med billettkjøp og kupékomfort.

Linje R10 NSB Regiontog Drammen - Lillehammer
På NSB Regiontog mellom Drammen og Lillehammer var det 16 prosent flere kunder i 2016, sammenlignet med 2015. Totalt er det registrert 3 328.000 passasjerer mellom Drammen og Lillehammer i perioden på Linje R10.

KTI Drammen – Lillehammer
Overordnet KTI på strekningen er 75

Kundene ønsker forbedring på buss for tog, punktlighet og serveringstilbudet. Mest fornøyd er passasjerene med ombordpersonalet, kupékomfort og togtypen.

Linje R 11 NSB Regiontog Eidsvoll - Skien
På NSB Regiontog på Vestfoldbanen var det 5,4 prosent flere kunder i 2016, sammenlignet med 2015. Totalt er det registrert 4 883.000 passasjerer mellom Eidsvoll og Skien i perioden på Linje R11.

Overordnet KTI på strekningen er 72

Kundene ønsker forbedring på informasjon ved avvik og punktlighet. Mest fornøyd er passasjerene med informasjon på toget og kupékomfort.

NSB Lokaltog mellom Porsgrunn - Notodden

NSB Lokaltog mellom Porsgrunn – Notodden hadde 0,3 prosent flere kunder i 2016, sammenlignet med 2015 (62.600 passasjerer).

Overordnet KTI på strekningen er 63

Kundene ønsker forbedring på togtypen og kupékomfort. Mest fornøyd er passasjerene med stasjonsområdet.

NSB Lokaltog i Osloområdet
NSB Lokaltog i Oslo-området hadde 1,3 prosent færre kunder i 2016, sammenlignet med 2015. 43 358.000 passasjerer benyttet NSB lokaltog i Osloområdet i 2016. Noe av nedgangen i 2016 skyldes at mange av togene ble berørt av streiken blant medlemmer i Norsk Lokomotivmannsforbund i oktober i 2016.

Overordnet KTI på Lokaltog i Osloområdet er 68

Linje L1 Spikkestad - Lillestrøm

L1 Spikkestad – Lillestrøm har en kundetilfredshet på totalt 71 høsten 2016. Kundene er mest fornøyd med kupékomfort og togtypen. Minst fornøyd er kundene med at punktligheten og informasjon ved avvik.

Linje L2 Stabekk – Ski

L2 Stabekk – Ski har en kundetilfredshet på totalt 62 høsten 2016. Kundene er mest fornøyd med informasjonen på toget og kupékomfort. Minst fornøyd er kundene med togtypen, buss for tog og informasjon ved avvik.

Linje L12 Kongsberg – Eidsvoll

L12 Kongsberg – Eidsvoll har en kundetilfredshet på totalt 76 høsten 2016. Kundene er mest fornøyd togtypen, ombordpersonalet og kupékomfort.  Minst fornøyd er kundene med rutetilbudet, informasjon ved avvik, punktlighet og buss for tog.

Linje L13 Drammen – Dal

L13 Drammen og Dal har en kundetilfredshet på totalt 67 høsten 2016. Kundene er mest fornøyd med informasjon på toget og kupékomfort. Minst fornøyd er kundene med punktlighet og rutetilbudet.

Linje L14 Asker – Kongsvinger

L14 mellom Asker og Kongsvinger har en kundetilfredshet på totalt 68 høsten 2016. Kundene er mest fornøyd informasjon på toget og kupékomfort. Minst fornøyd er kundene med punktlighet, buss for tog og rutetilbudet.

Linje L 21 Stabekk – Moss

L21 mellom Stabekk og Moss har en kundetilfredshet på totalt 66 høsten 2016. Kundene er mest fornøyd med kupékomfort og togtypen. Minst fornøyd er kundene med punktlighet og rutetilbudet.

Linje L22 Skøyen – Mysen

L22 mellom Skøyen og Mysen har en kundetilfredshet på totalt 61 høsten 2016. Kundene er mest fornøyd med kupékomfort og informasjon på toget. Minst fornøyd er kundene med buss for tog, informasjon ved avvik og togtypen.