Publisert:

Østensjøveien stengt for personbiltrafikk seks uker i sommer

I forbindelse med at Bane NORs arbeider på Oslo S i ukene 26 – 31, benytter NSB området rundt Bryn og Brynseng stasjon til håndtering av alternativ transport. For å sikre god trafikkflyt som følge av ekstra busser og passasjerer i området, reguleres trafikken i Østensjøveien i hele perioden. Dette innebærer at det er stengt for gjennomgående personbiltrafikk alle hverdager i tidsrommet 06.00 - 19.00.

Vi beklager ulempene dette medfører i et område hvor det alt er mye trafikk.

Slik stenges det
- Østensjøveien blir stengt for gjennomkjøring mellom rundkjøring Tvetenveien og Nils Hansensvei i tidsrommet 0600 til 1900 hver ukedag.
- Det vil være manuell dirigering av trafikken på begge sider av stenging for å slippe gjennom de som skal til eiendom eller sin arbeidsplass.
- Alternativ rute vil bli skiltet, men det vil bli stor belastning på veinettet i området på grunn av omkjøring i forbindelse med tunnelrehabilitering Svartdal- og Ekebergtunnelen.
- Kjørende som bruker Østensjøveien som gjennomkjøring må beregne god tid.

Sammensatt trafikkbilde i Østensjøveien
- Økt antall busser i området som skal frakte NSBs kunder
- økt antall fotgjengere som skal bytte til buss for tog og kunder som bytter mellom Bryn jernbanestasjon og Brynseng t-banestasjon.
- Ruter har også to busslinjer i området, linje 23 og 24.
- Den første uken i august (uke 31) er det i tillegg økt trafikk på grunn av Norway Cup

Samarbeid mellom NSB, Ruter og Oslo Kommune
NSB frakter svært mange med buss fra Oslo sentrum. I tillegg benyttes Bryn og Brynseng stasjon for overgang til buss, t-bane og tog. Det gjør at NSB sammen med Ruter, har behov for å stenge Østensjøveien for personbiler, samt regulere den øvrige trafikken på hverdagene.

Det er viktig at jernbanen oppgraderes og mens det gjøres, jobber vi for at mange tusen reisende skal komme seg frem på en så god måte som mulig. For å gjøre det må vi benytte de mulighetene som finnes for å få til et godt kollektivtilbud for de som blir berørt.

Regulering av personbiltrafikken ble også benyttet sommeren 2016 og NSB, Ruter og Statens vegvesen har svært gode erfaringer med dette tiltaket.

Informasjon om arbeider og alternative transport fra Oslo S

For spørsmål, kontakt kommunikasjonsrådgiver Gina Scholz, 95248688