Publisert:

Østensjøveien stengt for gjennomkjøring to uker i sommer

Mandag 27/06 til fredag 01/07 og mandag 01/8 til fredag 5/8 stenges deler av Østensjøveien for gjennomkjøring i rushtiden. Stengingen gjelder ikke buss i rute, kjøring til eiendommene eller utrykningskjøretøy.

Stengingen gjøres i forbindelse med at det er stengt for togtrafikk mellom Oslo S – Ski i uke 26 og Oslo S - Ski, Lillestrøm, Bryn og Grefsen i uke 31. NSB setter i denne perioden inn buss for tog, og benytter i tillegg til Oslo S området rundt Bryn og Brynseng stasjon til håndtering av alternativ transport. 

Slik stenges det
Østensjøveien stenges ved Brynseng T-banestasjon mellom Brynsengveien og Nils Hansen vei. Stenging markeres med skilting, kombinert med manuell dirigering.

Omkjøringsvei skiltes og legges fra Nils Hansensvei, via Tvetenveien, Brynsengveien og ut i Østensjøveien.

Brynshøgda blir enveiskjørt fra Tvetenveien retning Østensjøveien.

Stenging gjelder motorvogn. Syklister kan passere som normalt. De må da være oppmerksomme på at det er flere fotgjengere og busser i området enn normalt.

Østensjøveien stenger for gjennomkjøring i perioden:
Uke 26: mandag 27/06 til fredag 01/07 kl. 07:00 – 09:30 og 14:30 – 18:00
Uke 31: mandag 01/08 til fredag 05/08 kl. 07:00 – 09:30 og 14:30 – 18:00

Forventer kø
På grunn av oppgraderingen av Brynstunnelen er Østensjøveien allerede belastet med ekstra trafikk. Det gjør situasjonen utfordrende. NSB samarbeider også med Oslo kommune og Vegvesenet, som også ser utfordringene i dette området.

NSB er også forberedt på reaksjoner på dette og beklager ulempene dette medfører i et område hvor det alt er mye trafikk og lange køer i rushtiden.

Samarbeid mellom NSB, Ruter og Oslo Kommune
NSB frakter også svært mange med buss fra Oslo sentrum. I tillegg benyttes Bryn og Brynseng stasjon for overgang til buss, t-bane og tog. Det gjør at NSB sammen med Ruter, har behov for å stenge Østensjøveien for personbiler, samt regulere den øvrige trafikken på de mest travle tidene på døgnet.

Det er viktig at jernbanen oppgraderes og mens det gjøres, jobber vi for at mange tusen reisende skal komme seg frem på en så god måte som mulig. For å gjøre det må vi benytte de mulighetene som finnes for å få til et godt kollektivtilbud for de som blir berørt.

Sammensatt trafikkbilde i Østensjøveien
- Biltrafikken er allerede påvirket av arbeidene i Brynstunnelen.
- Når NSB benytter området til alternativ transport gir det økt antall fotgjengere som skal bytte til buss for tog og kunder som bytter mellom Bryn jernbanestasjon og Brynseng t-banestasjon.
- Ruters har også to busslinjer i området, linje 23 og 24.
- Den første uken i august (uke 31) er det økt trafikk på grunn av Norway Cup

For spørsmål, kontakt kommunikasjonsrådgiver Gina Scholz, 952 48 688

For oppdaterte trafikkmeldinger, ring 175 eller se vegvesen.no/trafikkmeldinger

Omkjøring_Østensjøveien-


Kart som viser stenging og omkjøringsvei

Informasjonsskriv og kart regulering Østensjøveien