Publisert:

Om lokomotivførerutdanningens lengde

I mediene har det siden torsdag 27. oktober blitt dannet et inntrykk av at NSB/CargoNet ønsker at lokomotivførerutdanningen skal være fire måneder. Det er IKKE riktig!

Først og fremst er det lokomotivførerutdanningen i godsselskapet CargoNet, som blir utsatt for dette ryktet. Det er feil at CargoNet vil redusere lokføreropplæring til fire måneder. CargoNet rekrutterer lokførere fra Norsk Jernbaneskole og vil fortsette med dette. Imidlertid har CargoNet også en egen yrkesgruppe som bare kjører skinnetraktor og som alltid har hatt et eget utdanningsløp. I sommer ble CargoNets opplæring av skinnetraktorførere stanset etter at Statens Jernbanetilsyn påpekte avvik i en tilsynsrapport. CargoNet reviderer nå opplæringen for å lukke avvikene. I meglingen har NSB foreslått at vi inntil videre stanser opplæring av nye skinnetraktorførere, men at vi overlater til Statens Jernbanetilsyn å ta stilling til den pågående opplæringen av fem skinnetraktorførere.