Publisert:

Nytt samarbeid om buss for tog

NSB har inngått avtale med Kolumbus om buss for tog mellom Stavanger og Sandnes under oppgraderingsarbeidene i sommer. På denne måten sikres en mest mulig effektiv løsning for de reisende.

Bane NOR utfører nødvendige oppgraderingsarbeider mellom Stavanger og Egersund/Moi i sommer fra søndag 18. juni til lørdag 12. august.

– Dette betyr at jernbanen blir stengt for togtrafikk, og vi er glad for at vi har fått med oss det lokale kollektivtrafikkselskapet Kolumbus for å sikre en mest mulig effektiv løsning. Vi har allerede et godt samarbeid med Kolumbus, og dette er en styrking av et slikt samarbeid. Nå ser vi frem til å samarbeide på et nytt og spennende nivå, sier markeds- og kommunikasjonssjef i NSB, Dag Brekkan og fortsetter:

– NSB er nødt til å tenke fremtidsrettet og finne løsninger som er gode for kunden. Sammen med Kolumbus får vi til et best mulig tilbud for flest mulig. Rutetilbudet blir mer miljøvennlig, og veiene, som allerede er fulle i rush, blir minst mulig belastet.

Kan bruke NSB-billett på bussen

– Vi synes det er fint å gjøre en ekstra innsats for å sikre kollektivtilbudet mens Jærbanen oppgraderes. NSBs kunder er i stor grad våre kunder, og vi må sørge for at de kollektivreisende opplever at det flyter godt også gjennom sommeren, sier Odd H. Aksland, direktør i Kolumbus.

Kolumbus’ bidrag til de togreisende er å åpne alle rutebussene som går mellom Stavanger og Sandnes for passasjerer med gyldig NSB-billett.  Denne ordningen blir et supplement til NSBs egne buss for tog-ruter og varer så lenge Jærbanen er stengt.

Bytte i Sandnes sentrum

– NSB kjører busser som håndterer av- og påstigning på jernbanestasjonene mellom Egersund og Sandnes, og kjører deretter direkte til Stavanger. Reisende sør for Sandnes som skal av/på mellom Sandnes og Stavanger må bytte buss i Sandnes sentrum, forklarer Brekkan.

– For å sikre at alle reisende kommer med i rushtid vil NSB kjøre enkelte bussavganger som følger hele togreisen på strekningen Egersund - Stavanger, inkludert togstopp mellom Sandnes og Stavanger. Vi kommer med mer detaljert informasjon om dette i god tid før oppstart, sier markeds- og kommunikasjonssjefen i NSB. 

Publisert: