Publisert:

Ny avgangstid fra Røros for tog som i dag går fra Røros kl. 16.23

Fra og med 15. august vil toget som i dag går fra Røros kl. 16.23 få ny avgangstid fra Røros kl. 16.20. Dette medfører også ny avgangstid fra stasjonene Os, Tolga, Tynset, Auma, Alvdal, Bellingmo og Hanestad. Fra og med Atna vil toget ha samme avgangstid som i dag kl. 17.58.

Røros rørosbanen

-Grunnen til at toget fra 15. august får avgangstid 3 minutter tidligere enn i dag, er at dette toget dessverre ofte blir forsinket. Det er kun snakk om mindre forsinkelser, men vi ønsker likevel å justere på avgangen slik at toget blir så punktlig som mulig. Det er bare 3 minutter fra Røros som skal til for at punktligheten skal bli mye bedre, sier salg- og markedsansvarlig for Trønder-, Røros- og Meråkerbanen, Hilde Lyng.

-Det er også greit å merke seg at dette toget får ny avgangstid også fra stasjonene Os, Tolga, Tynset, Auma, Alvdal, Bellingmo og Hanestad, som en konsekvens av dette. Fra og med Atna vil toget ha samme avgangstid som i dag kl. 17.58.

Oppdaterte rutetider ligger på nsb.no og NSB app.