Publisert:

NSB tilbyr flere tog enn noensinne

Fast ti-minutters frekvens mellom Norges sju største stasjoner fra kl. 0700 til kl. 2300 alle hverdager, flere avganger på Sørlandsbanen og et nytt lokaltogtilbud til over 85 000 innbyggere sør for Trondheim. Dette er hovedtrekkene når NSB gjør ruteendringer 14. desember 2014.

Det er stor befolkningsvekst rundt de største byene. Dette krever langsiktig og helhetlig planlegging av kollektivtilbudet. Bare i Oslo og Akershus blir det over 400 000 flere mennesker de neste 30 årene. - Med ruteendringen gjør NSB det som nå er mulig for å møte befolkningsveksten de kommende årene, sier konsernsjef Geir Isaksen.

Utnytte tilgjengelige ressurser
Utviklingen av et togtilbud handler om å utnytte tilgjengelige resurser best mulig for flest mulig.
- Det er gjort en stor innsats i å bygge ut jernbanen, noe som har vært en forutsetning for at vi skal få til dette løftet for kundene våre. Jernbaneverket fortsetter dette arbeidet, slik at NSB i fremtiden kan gi enda flere kunder et forbedret tilbud, sier Isaksen.

Aldri før har det gått tog så ofte.

NSB presenterer et godt og tilrettelagt tilbud slik at toget blir det beste alternativet for enda flere.
- Det betyr en enklere hverdag ved at folk kommer seg raskere til og fra jobb og hyppigere mellom byer i de delene av landet der befolkningen vokser raskest, forteller Isaksen.  Men selv om togene når går oftere vil det på de travleste tidene på døgnet fremdeles være trangt om plassen.
– Men med flere avganger får også kundene flere valgmuligheter og vi legger til rette for at toget blir et effektivt kollektivtilbud for flere, understreker han.

Den første store ruteendringen på Østlandet kom i 2012. Med ruteendringene den 14. desember tas et nytt steg i tilrettelegging av togtrafikk for flere reisende.

Hovedtrekk i ruteendringen 14.12 2014
Den nye grunnrutemodellen gir et utvidet rutetilbud med jevn frekvens, noe som er enklere for kunden.


Østlandet

Vi vil tilby tog hvert 10. minutt på knutepunktene mellom Lillestrøm og Asker, og 15 minutters frekvens på tog som stopper på alle stasjoner mellom Lillestrøm og Asker.

Hovedendringer
• Dagens linje Skien–Lillehammer deles til R10 Lillehammer–Drammen og R11 Skien/Larvik–Eidsvoll og gir én ekstra avgang i timen mellom Drammen og Eidsvoll
•Økning fra 5 til 6 knutepunktstoppende tog per time mellom Lillestrøm og Asker
•Økning fra 4 til 5 knutepunktstoppende tog per time til Drammen (grunnrute)
•Økning fra timefrekvens til halvtimefrekvens på Eidsvoll Verk
•3 avganger per time betjener Oslo Lufthavn Gardermoen og Eidsvoll

På L1 Lillestrøm–Asker kjøres 4 tog per time hele dagen
mandag–fredag:
•Dobling av tilbudet i L1 på hele strekningen utenom rushtiden
•Dobling av tilbudet i L1 mellom Skøyen og Asker i rushtiden
• 15-minutters frekvens Lillestrøm–Oslo og 14/16 minutters frekvens Oslo–Asker
•Tog fra Østfoldbanen forlenges fra Skøyen til Stabekk. Dette gjelder for linje L2, L2x og L21 og først når Drammenbanen på strekningen Stabæk – Høvik – Blommenholm gjenåpner etter ombygging.

Sørlandsbanen
Antall avganger mellom Oslo-Kristiansand/Kristiansand-Oslo øker fra fem til åtte. I tillegg økes antall gjennomgående avganger mellom Oslo og Stavanger fra fire til sju hver dag.

Arendalsbanen nyter også godt av frekvensøkningen og får utvidet togfrekvens fra dagens 4 til 7 fra Arendal til Oslo og fra dagens 4 til 5 fra Oslo til Arendal.

Avganger på Jærbanen får avgangstid 7 minutter tidligere enn i dag. Alle endringer er gjort i nær dialog med Kolumbus, som styrer det øvrige kollektivtilbudet i Rogaland.

Trønderbanen
På Trønderbanen utvides dekningsområdet i sør ved at lokaltogenes sørlige endepunkt endres fra Lerkendal til Melhus og Lundamo. Det betyr at 85 000 reisende sør for Trondheim får et helt nytt lokaltogtilbud. Det blir færre stopp på Lerkendal, men rushtidstogene til/fra Lerkendal kjøres som før. Heimdal og Melhus skysstasjon får timesfrekvens, mens Kvål, Ler og Lundamo (sør for Melhus) får mange flere avganger enn i dag.

Samtidig får de reisende også et flytogtilbud med 17-18 avganger på hverdager mellom Melhus og Værnes via Trondheim sentralstasjon.

Bergensbanen
Ruteendringen gir noen forskyvninger for regional- og lokaltog på Bergensbanen. Det betyr at regiontogene fra Oslo får noe kortere reisetid, mens regiontog fra Bergen får noe lengre reisetid. På Vossebanen blir det kun mindre justeringer for enkelte lokaltog som følge av tilpasning til regiontogene. Det har vært en løpende dialog med Skyss, som styrer det øvrige kollektivtilbudet i Hordaland, for å opprettholde viktige korrespondanser.