Publisert:

Nordlyset skal drive dieseltog

Etter over 40 år med oppgraderinger skal NSB sine dieseltog på Nordlandsbanen rustes med banebrytende teknologi, slik at også de blir en del av det grønne skiftet. Enova støtter prosjektet med 104 millioner kroner.

nattog (Tommy Pettersen)

***Dette er aprilsnarr. Selv om dette var en spøk kan vi forsikre om at NSB tar bærekraft alvorlig, og håper denne spøken var med å løfte viktigheten av det grønne skiftet. Sammen er vi best. *** 

NSB har arbeidet målrettet med bærekraft etter Zero-erklæringen om fornybar tungtransport.

- Vi har alltid vært ledende på energiarbeid internasjonalt og har i lengre tid forsket på hvordan dieseltogene kan kjøres med fornybare energikilder. Etter at NSB signerte Zeros erklæring om fornybar tungtransport høsten 2015 har vi opplevd ekstra oppmerksomhet på dette området, sier fagansvarlig for bærekraft i NSB-konsernet, Margrethe Sagevik, og fortsetter:

- Teknologien og løsningene som ligger bak er banebrytende.

Filanchi-teknologi

I første omgang er det NSB sine gods- og persontog på Nordlandsbanen som blir oppgradert.

- Det vi har gjort er å utstyre togene på Nordlandsbanen med revolusjonerende energipaneler under vinduene og på taket. Energipanelene tar imot all type lys, inkludert måne- og nordlys. Spesielt nordlyset har vist seg å avgi en forbausende effekt som sender enorme mengder frotoner. Med hjelp av filanchi-katalysator, omgjøres frotonene til drivkraft som har null klimagassutslipp, forklarer Sagevik.

Enova og Naturvernforbundet med på laget

NSB har så langt fått 104 millioner kroner fra statlige Enova for å realisere prosjektet.

- På veien mot lavutslippssamfunnet skal vi bygge et fleksibelt energisystem, og en viktig del av det er å utnytte energiressurser lokalt. Nordlys er en geografisk forankret ressurs som ikke lar seg eksportere slik som for eksempel vannkraften, og derfor er det gledelig å få bidra til at NSB nå blir de første til å utnytte denne fornybare energikilden der den naturlig oppstår, sier markedssjef Petter Hersleth i Enova.

- Det er spennende at NSB går i front med å teste nye energiløsninger for tog som i dag drives med diesel. Nordlandsbanen egner seg særlig godt for den nye filanchi-katalysatoren, da vi her får kortreist energi med ekstra høy virkningsgrad. Dersom dette blir en suksess, vil konseptet kunne få en stor overføringsverdi til jernbanestrekninger i andre land i det boreale beltet, med betydelige innsparte klimagassutslipp globalt som effekt, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

Sparer miljøet for store mengder klimautslipp

Frotonene i nordlyset sammen med filanchi-katalysatoren gjør det mulig å kjøre dieseltog uten diesel i flere mil av gangen.

- Det vil hjelpe oss å spare miljøet for enorme mengder klimautslipp. Om vi ser på antall reisende på Nordlandsbanen og Saltenpendelen vil NSB med denne nye teknologien spare samfunnet for hele 30 000 tonn CO2e. Dette tilsvarer 160 millioner kilometer med bil, eller 4000 bilturer rundt jorda. Går alt på skinner vil det ha stor betydning for Norge sin kvote innen reduksjon av klimagass, sier fagansvarlig i NSB-konsernet.

NSB kjører i hovedsak elektriske tog, med unntak av Nordlandsbanen, Rørosbanen og Raumabanen. Det skyldes at jernbanesporene ikke er elektrifiserte. Første tog med filanchi-teknologi vil bli kjørt fra 1. august 2017, og det planlegges at alle dieseltog på Nordlandsbanen vil være oppgradert i løpet av året.