Publisert:

Lokaltog på skinner igjen

Fra mandag 25. juli kl. 03.00 kjører NSB lokaltog igjen mellom Stavanger og Egersund, men enkelte regiontog vil fremdeles bli berørt av Jernbaneverket sin nødvendige oppgradering.

Type 72

Arbeidet med oppgradering av jernbanen er i rute og NSB er klar til å kjøre lokaltogene på Jærbanen som normalt fra mandag morgen.

- Nå gleder vi oss til å kjøre lokaltog på Jærbanen igjen! Vi er klar over at flere pendlere på Jærbanen har endret reisemønsteret sitt i sommer, og brukt lenger tid til og fra jobb enn normalt. Derfor er vi glad for at pendlere og andre reisende har vært tålmodig og stort sett vært fornøyd med det busstilbudet vi leverte. NSB, som kundene våre, foretrekker alltid å kjøre tog. Men vi har forståelse for at Jernbaneverket må oppgradere banen, sier markedsansvarlig på Sørlands- og Jærbanen, Dag Brekkan.

-Arbeidet som nå er utført skal slå heldig ut for oss, og kundene våre, i lengden med mindre uforutsette feil på bane og signaler. Dette igjen vil føre til bedre punktlighet som vil føre til at pendlere og skoleelever vil komme til jobb og skole i rute, fortsetter Brekkan.

Regiontog blir fortsatt berørt av arbeider

Jernbaneverket vil fortsette oppgraderingsarbeider mellom Egersund og Moi frem til lørdag 13. august klokken 17.40, der det blir stengt for togtrafikk.

-Vi vil derfor fortsette å kjøre buss for regiontog i denne perioden for å få reisende frem. Alle berørte togavganger er oppdatert med bussinformasjon i rutetabell og søk på avgang på nsb.no, sier Brekkan.

Videre arbeider på jernbanen

Fra mandag 15. august til 9. desember vil Jernbaneverket utføre arbeider på kjøreledningsnettet mellom Egersund og Moi på dagtid mandag til fredag.

-Arbeidene starter klokken 12.00 og avslutter klokken 16.45, som vil berøre fire tog. Altså to avganger i hver retning vil derfor bli kjørt med buss. Andre avganger utenfor dette tidspunktet vil ikke bli berørt, sier Brekkan og fortsetter:

-Selv om vi nå går over til tilnærmet normaltilstand på Jærbanen, vil Jernbaneverket utføre arbeider fremover her også. Det vil imidlertid ikke medføre de store konsekvensene for pendlere da det vil jobbes på kveldstid og utvalgte helger.

Se rutetidene på nsb.no her for informasjon om din avgang.