Publisert:

Gratis å kjøre lokaltog på miljøsøndagen

Den 17. september er det Miljøsøndag og du kan reise gratis med NSBs lokaltog på Jærbanen. Dette er et tilbud i forbindelse med Europeisk mobilitetsuke hvor målet er å vise toget som et effektivt transportmiddel både til hverdag og fritid.

Jærbanen

Miljødagen arrangeres av Stavanger kommune.

- NSB er glade for å bidra til en viktig sak som dette. Vi ønsker at folk skal være bevisst på valgene sine, og hva disse har å si for miljøet. Derfor setter vi stor pris på samarbeidet med Stavanger kommune og at vi har anledning til å la innbyggerne i Rogaland bruke toget gratis på Miljøsøndagen. – I tillegg håper vi jo også at vi skal få enda flere miljøbevisste reisende i togene våre, sier markeds- og kommunikasjonssjef i NSB Sør Dag Brekkan.

Tilbudet gjelder på Jærbanen mellom kl 8.00 og kl. 16.00 den 17.09.  

Det er smart å ta toget

Jærbanen har de siste årene hatt betydelig vekst og målet til NSB er at de lokale og potensielle nye kundene skal endre reiseatferd i hverdagen.  

-De store trafikale utfordringene i Rogaland skaper også utfordringer for arbeidsreiser både morgenen og ettermiddag og vi i NSB vil bidra til at biltrafikken i regionen blir mindre. Hvis flere benytter seg av det miljøvennlige toget, blir det lettere for busser og næringsvirksomhet å komme seg fram. På denne måten fordeles trafikken, noe som vil hjelpe alle å komme fram til arbeid og skole i riktig tid. I tillegg bidrar du som togreisende til å spare miljøet for skadelige utslipp, sier Brekkan.  

NSB ønsker alle hjertelig velkommen om bord!