Publisert:

Årlig prisjustering

I dag, 1. februar 2017, økes prisene på billettene til NSB i gjennomsnitt med 3 prosent. Prisjusteringen skjer årlig, og er basert på forventet gjennomsnittlig prisøkning I Norge.

Billettene på enkelte strekninger kan oppleve en prisøkning som er noe høyere eller lavere enn gjennomsnittet. Spesielt på Bergensbanen kan reisende oppleve en større økning (opptil 25-30%) for reisende mellom enkelte stasjoner. Dette gjelder spesielt reiser til og fra Hønefoss. Den større økningen skyldes en feil fra tidligere. Prisene for billetter til togreiser er avstandsbasert og følger togets reiserute. Avstand måles i takstenheter. Etter at togene på Bergensbanen byttet kjørerute fra via Roa til via Drammen, for mange år tilbake, har ikke prisene blitt justert etter faktisk reiserute. Dette har blitt gjort nå og er grunnen til at enkelte reiser vil ha en høyere prisøkning enn andre reiser.

For kunder som allerede har kjøpt billetter til gammel pris har prisendringene ingen tilbakevirkende kraft. Billetter som allerede er billettert til reiser etter 1.2.2017 har 2016-pris. Du finner dagens billettpris ved på nsb.no.