Publisert:

21, 5 millioner NSB-reiser

NSB Persontog hadde de fire første månedene av 2017 21 508 701 reiser med sine region- og lokaltog. Tallene er uten NSB Gjøvikbanen. Dette er en økning på 2, 4 prosent sammenlignet med samme periode 2016.

– Vi jobber hver dag for å ha et attraktivt og oppdatert tilbud og har i flere år hatt en fantastisk utvikling i antall reiser som følge av et utvidet rutetilbud og nye tog. Vi er svært glade for at så mange velger toget og kommer tilbake til NSB år etter år, sier Arne Fosen, Konserndirektør for NSB Persontog.

Arbeider på jernbanen
Mange har de siste årene fått reisen påvirket av planlagte arbeider. – Dette gjør noe med hverdagen til dem som bruker toget. Dette har vi stor forståelse for og vi ser frem til at Bane NORs arbeider gir oss og de reisende et stabilt og utvidet togtilbud, avslutter Fosen.

Under finner du en oversikt over trafikkutviklingen for hver enkelt strekning i årets fire første måneder.

NSB i Sør
Trafikktallene på Sørlandsbanen, Jærbanen og Arendalsbanen

NSB Regiontog på Sørlandsbanen mellom Oslo og Stavanger
NSB Regiontog på Sørlandsbanen mellom Oslo og Stavanger var det 7,9 prosent færre kunder første tertial 2017, sammenlignet med 2016. Totalt er det registrert 303 822 passasjerer mellom Oslo og Stavanger i perioden.

NSB Lokaltog i Stavanger
På NSB Lokaltog mellom Stavanger og Egersund var det 2,2 prosent færre kunder første tertial 2017, sammenlignet med 2016. Totalt er det registrert 1 319 588 passasjerer på strekningen i perioden.

NSB Lokaltog på Arendalsbanen
På NSB Lokaltog mellom Arendal og Nelaug var det 5,8 prosent færre kunder første tertial i 2017, sammenlignet med 2016. Totalt er det registrert 18 140 passasjerer på strekningen i perioden.

Det er i perioden utført omfattende arbeider på jernbanen. Strekningene har også opplevd ikke-planlagte avvik.

For ytterligere informasjon, kontakt markeds og kommunikasjonssjef Dag Brekkan på telefon: 916 77 521

NSB i Vest
Trafikktallene for Bergensbanen, Bergen - Voss – Myrdal og Bergen – Arna.

NSB Regiontog på Bergensbanen mellom Oslo og Bergen
I regiontogene mellom Oslo og Bergen var det 8,1 prosent færre kunder første tertial 2017, sammenlignet med 2016. Totalt er det registrert 326 470 passasjerer mellom Oslo og Bergen i perioden.

NSB Lokaltog i Bergen
På NSB Lokaltog Bergen - Voss - Myrdal har en nedgang på 11, 7 prosent. Totalt er det registrert 286 489 passasjerer mellom Bergen - Voss - Myrdal i perioden.

På NSB Lokaltog Bergen - Arna var det 0, 2 prosent færre kunder første tertial 2017, sammenlignet med 2016. Totalt er det registrert 207 574 passasjerer mellom Bergen - Arna i perioden.

For ytterligere informasjon, kontakt markeds og kommunikasjonssjef Henning Lirhus på telefon: 916 66 064

NSB i Nord
NSB Regiontog mellom Oslo og Trondheim
I togene mellom Oslo og Trondheim var det 2, 5 prosent færre kunder første tertial 2017, sammenlignet med 2016. Totalt er det registrert 251 571 passasjerer mellom Oslo og Trondheim i perioden.

NSB Regiontog på Nordlandsbanen, Trondheim – Bodø
På NSB Regiontog på Nordlandsbanen mellom Trondheim og Bodø var det 2,0 prosent flere kunder første tertial 2017, sammenlignet med 2016. Totalt er det registrert 160 143 passasjerer mellom Trondheim og Bodø i perioden.

NSB Regiontog på Rørosbanen
På NSB Regiontog på Rørosbanen var det 4, 8 prosent færre kunder første tertial i 2017, sammenlignet med 2016. Totalt er det registrert 102 320 passasjerer mellom Hamar og Røros i perioden.

NSB Regiontog på Raumabanen mellom Dombås og Åndalsnes
På NSB Regiontog på Raumabanen var det 5, 6 prosent flere kunder første tertial i 2017, sammenlignet med 2016. Totalt er det registrert 28 060 passasjerer mellom Åndalsnes og Dombås i perioden.

NSB Lokaltog i Trøndelag
Lundamo/Lerkendal – Steinkjer
På NSB Lokaltog i Trøndelag mellom Lundamo/Lerkendal - Steinkjer var det 10, 2 prosent flere kunder første tertial i 2017, sammenlignet med 2016. Totalt er det registrert 468 831 passasjerer i perioden.

Trondheim og Røros
På NSB Lokaltog mellom Trondheim og Røros var det 5,4 prosent flere kunder første tertial i 2017, sammenlignet med 2016. Totalt er det registrert 45 544 passasjerer i perioden.

Trondheim og Storlien
På NSB Regiontog mellom Trondheim og Storlien var det 0,1 prosent flere kunder første tertial i 2017, sammenlignet med 2016. Totalt er det registrert 16 505 passasjerer i perioden.

NSB Lokaltog mellom Bodø og Rognan
På NSB Lokaltog mellom Bodø og Rognan var det 28, 8 prosent flere kunder første tertial i 2017, sammenlignet med 2016. Totalt er det registrert 46 264 passasjerer i perioden.

For ytterligere informasjon, kontakt markeds og kommunikasjonssjef Hilde Lyng på telefon: 916 72 135

NSB i Øst
Linje R 20 NSB Regiontog Oslo – Halden (Göteborg)
På NSB Regiontog på Østfoldbanen (Oslo – Halden) var det 12, 8 prosent færre kunder første tertial i 2017, sammenlignet med 2016. 836 051 passasjerer reiste med NSB Regiontog i perioden på strekningen Halden – Oslo. Reisende på NSB Lokaltog på Østfoldbanen er ikke regnet inn.

NSB Regiontog mellom Halden og Göteborg
Regiontog mellom Halden og Göteborg hadde 15 prosent færre passasjerer første tertial 2017, sammenlignet med 2016. NSB hadde 68 797 passasjerer mellom Halden og Göteborg i perioden.

Linje R10 NSB Regiontog Drammen – Lillehammer
På NSB Regiontog mellom Drammen og Lillehammer var det 16,7 prosent flere kunder første tertial i 2017, sammenlignet med 2016. Totalt er det registrert 1 780333 passasjerer på R10 mellom Drammen og Lillehammer i perioden.

Linje R 11 NSB Regiontog Eidsvoll - Skien
På NSB Regiontog på Vestfoldbanen var det 7, 9 prosent flere kunder første tertial i 2017, sammenlignet med 2016. Totalt er det registrert 2 169 555 passasjerer på linje R11 mellom Eidsvoll og Skien i perioden.

NSB Lokaltog mellom Porsgrunn – Notodden
NSB Lokaltog mellom Porsgrunn – Notodden hadde 25 prosent færre kunder første tertial i 2017, sammenlignet med 2016. Det er registrert 17 164 passasjerer på strekningen i perioden.

NSB Lokaltog i Osloområdet
NSB Lokaltog i Oslo-området hadde 2, 5 prosent flere kunder første tertial i 2017, sammenlignet med 2016. 13 000 084 passasjerer benyttet NSB lokaltog i Osloområdet i perioden.

På NSB Lokaltog mellom Spikkestad og Lillestrøm var det 1, 7 prosent flere kunder første tertial i 2017, sammenlignet med 2016. Totalt er det registrert 688 759 passasjerer i perioden.

På NSB Lokaltog mellom Drammen og Dal var det 4, 1 prosent flere kunder første tertial 2017, sammenlignet med 2016. Totalt er det registrert 487 865 passasjerer i perioden

På NSB Lokaltog mellom Kongsberg og Eidsvoll var det 12, 5 prosent flere kunder første tertial 2017, sammenlignet med 2016. Totalt er det registrert 483 550 passasjerer i perioden

På NSB Lokaltog mellom Asker og Kongsvinger var det 0, 4 prosent flere kunder første tertial 2017, sammenlignet med 2016. Totalt er det registrert 214 746 passasjerer i perioden.

På NSB Lokaltog mellom Stabekk og Ski var det 1, 6 prosent færre kunder første tertial 2017, sammenlignet med 2016. Totalt er det registrert 432 933 passasjerer i perioden.

På NSB Lokaltog mellom Stabekk og Moss var det 1, 2 prosent færre kunder første tertial 2017, sammenlignet med 2016. Totalt er det registrert 236 524 passasjerer i perioden.

På NSB Lokaltog mellom Skøyen - Mysen – Rakkestad var det 0, 2 prosent flere kunder første tertial 2017, sammenlignet med 2016. Totalt er det registrert 123 256 passasjerer i perioden.

For ytterligere informasjon, kontakt markeds og kommunikasjonssjef Mari Bragstad på telefon: 916 62 766

Ny tellemetode på Østlandet
Fra og med januar 2017 ble APC (Automatic passenger counting) tatt i bruk til rapportering på antall reiser på Østlandet. Dette er en endring og forbedring av metode for passasjertellinger som medfører en endring i antall reiser på Østlandet og da også totalt antall reiser for NSB. Antall reiser fra og med 2017 vil derfor ikke være direkte sammenlignbare med tall offentliggjort for tilsvarende periode i 2016.

NSB har for 2016 registrert reiser etter både ny og gammel metode for å ha et godt datagrunnlag og sammenligningsgrunnlag. APC-tallene for 2016 viser en fortsatt vekst fra 2016 til 2017 på 2, 4 prosent. NSB Regiontog mellom Halden og Göteborg og NSB Lokaltog mellom Porsgrunn – Notodden er ikke berørt av endring i tellemetode.