Punktlighet

Vi vet hvor viktig det er for deg at toget er i rute, og hvor store problemer det skaper når det ikke er det. Vi gjør alt vi kan for at togene skal være presise, men av og til opplever vi likevel forsinkelser. Her kan du se hva som forårsaker forsinkelser, hva vi gjør for å bli bedre og hva du kan gjøre når toget ditt er forsinket.

Hvor punktlige er togene?

I 2018 var 85,8 prosent av togene våre i rute. Et tog regnes som i rute dersom det ankommer endestasjonen innenfor 3:59 minutter av oppgitt tid. For langdistansetog er denne marginen 5:59 minutter.

Det er mange årsaker til at togene er forsinket, men grovt sett kan man dele de viktigste årsakene opp i tre:

  • Feil på skinner og signalanlegg
  • For lange stasjonsopphold
  • Tekniske feil på togene

Feil på skinnegang og signalfeil 

Dette er den viktigste årsaken til forsinkelser. Signalfeil betyr ikke at det er feil på signalanlegget, men at anlegget varsler om en feil. Det kan være kortslutninger eller is og stein i sporveksleren.

Hva gjør Bane NOR for å fikse problemene?

Vær og vind vil alltid kunne skape problemer for togtrafikken. Bane NOR, som driver det norske jernbanenettet, jobber daglig med å forbedre skinneganger og signalsystem, slik at forsinkelsene blir så få og kortvarige som mulig.

I tillegg har de startet arbeidet med å bytte ut signalanlegget. Med det nye ERTMS-systemet vil andelen signalfeil reduseres kraftig. ERTMS er allerede i bruk på Østfoldbanens østre linje mellom Ski og Mysen/Rakkestad. Etter noen oppstartsproblemer, er linjen i dag blant strekningene i landet med høyest punktlighet.

Se Bane NOR sin oversikt over planlagte arbeider

For lange stasjonsopphold

Her er noen av de vanligste grunnene til at togene bruker lenger tid på stasjonene enn planlagt:

  • Trange dører og trappeganger som gjør det vanskeligere å komme av og på
  • Spesialbagasje, barnevogner og lignende som tar ekstra tid å få om bord
  • Passasjerer som prøver å gå på toget før alle har kommet av

Hva gjør vi for å fikse problemene?

Antall forsinkelser som skyldes lange opphold på stasjonen, har gått kraftig ned de siste to årene. Det skyldes først og fremst de nye Flirt-togene, som gjør det enklere å gå av og på toget.

I tillegg går alle konduktørene og lokførerne våre på kurs for å lære hvordan de kan gjøre oppholdene så smidige og effektive som mulig.

Feil på togene

Tekniske feil på tog og materiell forårsaker også mange forsinkelser og innstillinger. Tog i Norge utsettes for ekstreme påkjenninger. Fra bratte og krappe skinneganger til is, fuktighet og store temperatursvingninger. Dette gir slitasje på togene, spesielt på de eldste togsettene våre.

Hva gjør vi for å fikse problemene?

Etter at vi kjøpte inn nye og mer moderne tog har vi fått betydelig færre forsinkelser. For de gamle togene har vi nå innført et nytt vedlikeholdsprogram, som har resultert i færre forsinkelser.

Toget mitt er forsinket, hva gjør jeg?

Alternative reisemåter

Ved forsinkelser og innstillinger varsler vi så tidlig som mulig slik at du kan finne alternative reisemåter. Vi sender ut varslinger både i NSB-appen og over høyttaleranlegget på stasjonen.

Be om refusjon

Er toget 30 minutter eller 60 minutter forsinket (avhengig av strekning) kan du kreve 50 prosent av billettprisen refundert. Se din strekning og søk om refusjon.