Det store togskiftet

Togene fra fabrikken Stadler i Sveits er kommet. I alt 50 nye tog er bestilt.

tog7475

I tillegg har NSB en opsjon på ytterligere 100 togsett. Dette er er den største enkeltinvesteringen i NSBs historie - en investering som skal gi bedre punktlighet og mulighetene til å ta seg av økende togtrafikk. De første togsettene ble satt i drift i begynnelsen av 2012.

Vintertoget

Toget har gode vinteregenskaper med motorer plassert inne i toget, snøplog, snøsmeltesystem for bremser og en gjennomprøvd utendørs teknologi.

Flere får sitte

De nye togsettene består av fem vogner - noe som gir NSB mer enn 14 000 seter.

Universell utforming

Alle inngangene har lavgulv som gir trinnfri på- og avstigning, og over 60 prosent av toget har lavgulv som gjør det enkelt å ferdes i toget.

God informasjon

Togene er utstyrt med gode høytalersystemer og store oversiktelige informasjonsskjermer som viser hvor du er på reisen - og hvor lang tid det er igjen til ditt stoppested.

Tilpasset alle

Det er flere og bedre rullestolplasser. Disse plassene er intergrert i ordinære sitteavdelinger. Flerbruksområdene legger til rette for bedre håndtering av bagasje, sykler og barnevogner.

Designpriers

NSBs nye tog har allerede vunnet heder og ære. Togene har vunnet den prestigetunge Red Dot Design Award. Les mer her .

I 2012 ble Type 74 tildelt «Merket for godt design», «Design for alle-prisen» og «Hedersprisen for godt design» av Norsk Designråd.

Fakta om våre nye tog

50 nye togsett (24 regiontog/26 lokaltog)
Leverandør er Stadler Bussnang AG i Sveits
Topphastighet er 200 km/t
Togsettene er 100 meter lange
Regiontogene har 264 passasjerseter
Lokaltogene har 295 passasjerseter
Samlet får NSB 14 000 seter

NSBs nye tog på skinner.

Flere bilder av de nye togene våre finner du her.