Om nsb.no

NSB AS hjemmeside inneholder informasjon om NSB og NSBs produkter. Informasjonen som gis på hjemmesiden er ikke juridisk bindende for NSB AS. NSB AS forbeholder seg retten til å endre priser og opplysninger når som helst og uten ytterligere forvarsel.

Om nsb.no

Eier av nsb.no:

  • Karen Hancke, Direktør Kommersiell
  • Kristin Kjøge Jansson, Digitaldirektør
  • Merete Møystad, Markedsdirektør

På NSB AS hjemmeside gjelder følgende vilkår uten begrensninger: