NSB konsernets strategiske miljøplan.

NSB-konsernets viktigste miljøbidrag er å øke tallet på passasjerer på tog og buss og transportere mer gods med tog.

Prinsipper for NSB-konsernets miljøarbeid

  • Miljøarbeidet integreres i virksomheten og støtter NSB-konsernets hovedmål og bidrar til fornøyde kunder, lønnsomhet og engasjerte medarbeidere
  • Miljøhensyn ivaretas i beslutninger på alle nivåer i organisasjonen
  • Miljøarbeidet innrettes mot stadig forbedring og bygger på bred involvering
  • Miljøkommunikasjonen kjennetegnes av åpenhet og ærlighet og bygger på fakta
  • NSB-konsernet skal stille anerkjente miljøkrav til egne leverandører

NSB-konsernet skal tilby attraktiv transport med minst mulig miljøbelastning, og dermed redusere transportsektorens totale forurensning.
Alle konsernets aktiviteter skal planlegges og gjennomføres så skånsomt som mulig for mennesker og miljø.

Konsernledelsen beslutter konsernets strategiske miljøplan. Enhetslederen har ansvaret for miljøarbeidet i den enkelte virksomhet og skal sørge for at konsernets miljøpolitikk etterleves, gjennom styringssystem, kompetanseutvikling og forbedringsarbeid.

Lenke til NSB konsernets strategiske miljøplan