NSBs miljøpolitikk

Et godt miljøarbeid er en forutsetning for lønnsomhet og er et konkurransefortrinn. Gjennom vårt miljøarbeid forplikter vi oss til å innfri kundenes forventning, myndighetskrav, oppdragsgivers og eiers krav, og våre leverandører og samarbeidspartneres forventninger.

Miljøarbeid i vår virksomhet

Vi skal være bedre enn våre konkurrenter til å ta miljøansvar og vi skal være ISO 14001-sertifisert. For NSB Persontog betyr det at:

  • Vi skal arbeide for at all togframføring gjennomføres med ingen alvorlige skader på miljø
  • Vi skal redusere våre utslipp og minimalisere og kildesortere avfall
  • Vi skal ha gode rutiner for energibesparende bruk og parkering av tog
  • Vi skal bidra til energieffektive og miljøvennlige tog, bygninger og bussløsninger

Dette oppnår vi gjennom å:

  • Risikovurdere, måle og kontinuerlig forbedre miljøarbeidet og forebygge forurensning
  • Synliggjøre vårt miljøarbeid og resultater internt og eksternt
  • Kommunisere åpent, ærlig og faktabasert om miljø
  • Aktivt følge opp leverandører og stille utfordrende miljøkrav ved inngåelse av avtaler og kontrakter
  • Motivere alle medarbeidere og ledere til å melde fra om miljøavvik
  • Ha kompetente og engasjerte medarbeidere og ledere som deltar aktivt til miljøarbeidet