Miljøregnskap

NSB Persontogs Miljø- og samfunnsrapport har som mål å synliggjøre hvordan ulike sider av virksomheten vår bidrar til å levere på NBSs samfunnsoppdrag og sikre et miljøvennlig togtilbud.

Vi skal også synliggjøre hvordan et miljøvennlig togtilbud er en del av svaret på fremtidens transportutfordringer. Les mer i NSB Persontogs Miljø- og samfunnsrapport for 2015. Rapporten er også tilgjengelig på engelsk

Tidligere miljørapporter

NSB har lang tradisjon for god miljørapportering. Se lenker til tidligere miljørapportering her:

NSB Persontogs Miljø og samfunnsrapport for 2014.

NSB Persontogs Miljørapport 2013.

Til og med 2012 inngikk NBS Persontogs miljørapportering i NSB konsernets miljørapporter. De er tilgjengelig her.