Har du krav på prisavslag eller erstatning?

Ved forsinkelse eller kansellering, kan du be om prisavslag på billetten eller erstatning for utlegg til alternativ transport, m.m.

Prisavslag på billetten som følge av forsinkelse

Du har rett til å få 50 % av billettprisen refundert ved:

  • Forsinkelse på over 60 minutter med NSBs tog mellom Oslo og Trondheim, Oslo og Bergen, Oslo og Kristiansand/Stavanger, samt Trondheim og Bodø, eller
  • Forsinkelse på over 30 minutter på alle andre tog

Reiste du med periodebillett så får du prisavslag for reisen som ble forsinket, ikke hele periodebilletten. En gjennomsnittspris per reise blir kalkulert ved å dele 30-dagers billetten på 30 (7-dagers billett deles på 7). Refusjonen vil da bli basert på dette. Maksimal samlet refusjon for en periodebillett er begrenset til 50 % av billettprisen.

Du har ikke krav på prisavslag hvis forsinkelsen var varslet før du kjøpte billetten.

Be om prisavslag

Erstatning for utlegg og/eller reklamasjon på reisen

I situasjoner der du må ta i bruk alternativ transport eller får andre utgifter i forbindelse med forsinkelse eller kansellering av tog, kan du få refundert hele eller deler av utleggene. Dette må gjøres skriftlig med vedlagt dokumentasjon innen tre måneder etter hendelsen.

Benytt også dette skjemaet dersom du ønsker prisavslag på billetten i tillegg til erstatning for utlegg.

Be om erstatning