Vil du søke om refusjon?

Ta kontakt med oss om du vil søke om prisavslag, erstatning for utlegg til alternativ transport eller andre utgifter i forbindelse med forsinkelse eller kansellering.

Prisavslag etter forsinket tog

Du kan kreve refundert 50 % av billettprisen ved:

1. Forsinkelse på over 60 minutter med NSBs tog mellom Oslo og Trondheim, Oslo og Bergen, Oslo og Kristiansand/ Stavanger, samt Trondheim og Bodø.

2. Forsinkelse på over 30 minutter på alle andre tog. Reisende med periodebillett gis refusjon for billettprisen etter samme prinsipp som nevnt ovenfor, men delt på antall dager periodebilletten er gyldig for. Maksimal samlet refusjon for en periodebillett er begrenset oppad til 50 % av billettens kjøpspris.

Det kan ikke kreves refusjon av billettprisen dersom du var blitt varslet om forsinkelser på 30/60 minutter allerede før billetten ble kjøpt.

Søk om prisavslag

Søk om erstatning ved forsinkelse

I situasjoner der du må ta i bruk alternativ transport eller får andre utgifter i forbindelse med forsinkelse eller kansellering av tog, kan du få refundert hele eller deler av utleggene. Dette må gjøres skriftlig og innen tre måneder etter hendelsen. Dokumentasjon må vedlegges.

Søk om erstatning