Har du fått et kontrollgebyr?

Ta kontakt med oss dersom du mener at du urettmessig er ilagt et kontrollgebyr, eller om du vil utsette betalingen av et gebyr. Du har 14 dagers klagerett fra utstedelsesdato.

Klage på gebyr?

Det er ditt eget ansvar å passe på at du har gyldig billett for hele reisen du foretar deg. Det gis generelt ingen grunn til oppheving av gebyr ved glemt, mistet eller ugyldig billett.

Send inn en klage

Problemer med å betale?

Har du fått et gebyr og har problemer med å betale? Da kan du søke om betalingsutsettelse eller delbetaling av gebyret avhengig av dine behov.

Søk om betalingsendring

Om kontrollgebyr

Kjøp og aktivering av elektroniske billetter skal skje før ombordstigning. Alle typer mobilbilletter skal være kjøpt og aktivert før du går om bord i toget.

Passasjerer som ved kontroll ikke har stemplet eller på annen måte gyldig billett, aktivert elektronisk billett eller gyldig mobilbillett, vil bli ilagt et gebyr fastsatt av Samferdselsdepartementet. Hvis du ikke har lastet ned mobilbilletten og ikke får gjort det for eksempel fordi du er i et område uten mobildekning, venter kontrolløren til du får lastet den ned. Da skal du ikke få kontrollgebyr, selv om du befinner deg i et område uten dekning når kontrolløren kommer.

Gebyret er 1 150 kr.

Om man derimot under kontroll aksepterer ileggelsen, kan denne gjøres opp på stedet og avgiften reduseres til 950 kr. NSB anser i slike tilfeller saken som oppgjort og avsluttet.

Billettkontroll og -gebyr er hjemmel i transportvilkårene.

Aktivering av elektroniske billetter
Som bruker av elektroniske billetter har du selv ansvaret for å sjekke at din billett er gyldig før du går om bord i toget.

Mobilbilletten
Mobilbillett skal være gyldig før du går om bord på toget.
Merk! Kjøpes det mobilbillett til en spesifikk avgang er det ikke mulig å benytte den på andre avganger.

  • Du må ha gyldig billett før du går om bord
  • Skjermen må være leselig og du må ha nok batteri på din telefon/nettbrett så lenge reisen varer
  • Dersom du har kjøpt billett til andre med din mobil, er det du som disponerer billettene. Din mobil må derfor være tilgjengelig for ditt reisefølge ved kontroll av billettene