Hvor ofte går toget?

Hadde det ikke vært fint om det bare var å møte opp på togstasjonen uten å se på klokka? Ingen planlegging nødvendig. Mister du et tog, kommer det et nytt like etter.

På en del strekninger er det faktisk slik i dag. Mellom Norges sju største stasjoner går togene hvert 10. minutt på hverdager.

Flere avganger på de mest trafikkerte strekningene

På Sørlandsbanen går toget nå annenhver time. I tillegg har vi økt antall avganger mellom Oslo og Stavanger fra fire til sju hver dag.

På Trønderbanen har 85 000 reisende sør for Trondheim nylig fått et helt nytt lokaltogtilbud. Heimdal og Melhus skysstasjon har timesfrekvens, og toget til Værnes har nå 17 avganger på hverdager.

Strekningen mellom Asker og Oslo er en av dem med høyest frekvens i hele landet. Her går toget hele 11 ganger i timen i rushen.

Økt kapasitet rundt byene gjør det enklere å pendle

Når folketallet i og rundt de store byene vokser, øker også trafikkproblemene. For eksempel får Oslo og Akershus 400 000 nye innbyggere de neste 30 årene. Da må vi tilpasse togtilbudet, slik at flest mulig velger å reise kollektivt til og fra jobb.

Toget skal være det beste og enkleste valget for pendlere. Noe av det viktigste vi kan gjøre for å lykkes med dette, er hyppige avganger og punktlige tog. Med det nye rutetilbudet — og stadig flere strekninger med dobbeltspor — er vi godt rustet for å gi pendlerne en enklere hverdag.

På strekninger med mange reisende går togene i dag så tett som skinnekapasiteten tillater. Likevel kan det være trangt om bord på de mest populære avgangene. Her er dobbeltspor løsningen, og i løpet av det neste tiåret vil en rekke strekninger stå klare med spor i begge retninger.

Det betyr langt flere avganger, færre forsinkelser og jevnt over en bedre hverdag for pendlere og andre togreisende.

Her kommer de største utvidelsene:

  • InterCity: 270 km dobbeltspor skal knytte sammen bo- og arbeidsområdene på Østlandet innen 2030.
  • Østfoldbanen vest: Dobbeltspor innom alle byene og seks nye stasjoner.
  • Follobanen: 22 km langt dobbeltspor mellom Oslo S og Ski.
  • Arna - Bergen: Dobbeltsporet og ny tunnel gjennom Ulriken vil gi økt hastighet og hyppigere avganger.
  • Dovrebanen: Dobbeltspor til Lillehammer som vil doble kapasiteten og kutte reisetiden.
  • Vestfoldbanen: Dobbeltspor fram til Larvik og 10 nye stasjoner.
  • Ringeriksbanen: Skal kutte reisetiden mellom Oslo og Hønefoss med ca 1 time.

Takk til alle dere som reiser med tog!

Når du tar toget bidrar du til å gjøre trafikksituasjonen bedre, samtidig som du gir et viktig bidrag til miljøet ved å la bilen stå. Les mer om reversering av bremsekraft, strøm med opprinnelsesgaranti og andre ting som gjør toget til det mest miljøvennlige framkomstmiddelet.