Publisert:

Togene kutter strømbruken

Bare i 2014 har NSB spart over 50 millioner kroner på reduserte strømkostnader. Det tilsvarer 30 prosent lavere strømforbruk, eller like mye strøm som et vindkraftverk produserer.

NSB har de siste årene jobbet aktivt for å redusere strømbruken, i samarbeid med Enova. Dette arbeidet har vakt oppmerksomhet blant togselskaper verden over.
–Vi har i perioden 2004 til 2014 redusert strømforbruket med 30 prosent, mye takket være de nye Flirt-togene våre, sier en fornøyd konserndirektør og leder av NSB persontog, Tom Ingulstad. NSB har som mål å redusere energiforbruket med ytterligere 15 prosent innen 2017.

Flirttogene en energisuksess
Energieffektivitet var viktig da NSB gikk til anskaffelse av Flirt-togene. NSB var det første togselskapet i verden som tok i bruk en helt ny internasjonal standard for utvikling av nye energieffektive tog og leverandøren Stadler i Sveits måtte strekke seg langt for å innfri NSBs krav.

NSB kjører i dag 63 Flirt-tog på Østlandet, noe som har resultert i en betydelig reduksjon i strømforbruk de siste årene.

Miljøvennlig kjørestil gir store strømbesparelser.
– Vi har gitt lokførerne tilgang til informasjon om hvor mye energi de bruker når de kjører tog, og dermed etablert en bevissthet rundt hvor mye kjøreteknikk har å si for energiforbruket, sier Ingulstad, og understreker at samarbeidet med det statlige miljøforetaket Enova vil fortsette.

Tog som kraftverk
Når togene bremser, produserer de strøm og fungerer på den måten som et kraftverk, som gir strøm tilbake både til egne andre tog, men også tilbake til det norske strømnettet generelt.

Fakta om tog og strømbruk:
NSB persontog sparte i 2014 samfunnet for ca 38 millioner bilreiser per år i Norge, eller 106 000 bilturer per dag

Strømmen NSB har spart i 2014 tilsvarer

…6% av den samlede vindkraftproduksjonen samme år
...oppvarming av 12 000 husstander
…strømforbruket til hele Norges elbilflåte i 2014

Har du spørsmål kan du kontakte energiavdelingen i NSB Persontog via epost til energi@nsb.no.

Publisert: