Publisert:

Svært få tog i uke 31

Bane NOR har gjort nødvendige oppgraderinger på og rundt Oslo S siden 24. juni, noe som betyr et sterkt redusert togtilbud på Østlandet. Fra mandag 31. juli blir tilbudet ytterligere redusert. Og 5. og 6. august er hele Oslo S stengt.

- Lokaltogene og de korte regiontogene har rundt 70 prosent redusert kapasitet denne uken, noe som ytterligere utfordrer logistikken rundt Oslotrafikken og de mulighetene vi har for å frakte reisende på den måten vi ønsker, forteller kommunikasjonsrådgiver Gina Scholz. Østfoldbanen er fortsatt stengt. I tillegg stenger Gjøvikbanen mellom Oslo S og Grefsen og det er fortsatt færre avganger vestover mot Asker og Drammen. Og hele Oslo S stenger altså 5. og 6. august mens Bane NOR gjør nødvendige tester.

Arbeider i Romeriksporten
- Denne uken skal Bane NOR også arbeide i Romeriksporten, noe som berører alle togselskap som kjører på strekningen, forteller Scholz. – Togene kjøres derfor via Hovedbanen, noe som betyr at togene som kjører får rundt 15 minutter lengre reisetid, forteller kommunikasjonsrådgiveren.

- Og at det i utgangspunktet er utfordrende å håndtere mange ekstra busser fra Oslo S blir forsterket av at det i tillegg er Norway Cup denne uken, sier Scholz. - Mange er også tilbake fra ferie, SFO og barnehager åpner, noe som betyr ytterligere økt aktivitet, sier Scholz. Statens vegvesen arbeider også i Svartdalstunnelen denne uken.

Slik reiser du
SVV, Bane Nor, NSB og Ruter samarbeider om å informere om arbeidene og finne så gode alternativer som mulig for de reisende.

- Vi viderefører det alternative driftsopplegget for togene på Østfoldbanen og for øvrige lokaltog og korte regiontog, sier Scholz. - For Gjøvikbanen er det t-bane mellom Oslo S – Storo og overgang til tog. Lørdag og søndag setter vi også inn busser for regiontogene, samt kjører busser mellom Oslo S og Oslo lufthavn Gardermoen, sier Scholz og understreker at det er viktig å beregne ekstra reisetid, samt belage seg på at det kan bli svært mange reisende om bord i de togene som kjører denne uken.

Reisende oppfordres også til sjekke Ruters ordinære tilbud.

Hvor finner jeg informasjon?
- Vi har samlet informasjon på nsb.no, sier Scholz. – Vi har full forståelse for at det er mye informasjon å ta innover seg, noe som gjenspeiler hvor komplisert det er å avvikle et tilbud til de reisende når arbeidene går over lang tid og berører så stor del av Oslo S og områdene rundt Oslo, avslutter kommunikasjonsrådgiver Gina Scholz.

For oversikt over arbeidene og reisealternativene, sjekk nsb.no/sommerarbeid-oslo-s

Det er også informasjon i reiseplanleggeren på nsb.no og i nsbs app.

For spørsmål, kontakt Kommunikasjonsrådgiver Gina Scholz på telefon 95 24 86 88 eller NSBs pressevakt på telefon 88 00 10 00