Publisert:

Rekordfornøyde NSB-kunder

NSB oppnådde våren 2017 en kundetilfredshet på 76 totalt for hele NSB. Dette er den høyeste tilfredsheten som er målt blant NSBs kunder og en fremgang på tre poeng fra forrige måling høsten 2016.

- Jeg er glad for at kundene våre er mer fornøyd med oss i NSB. Transport er en så viktig del av folks liv, at det er avgjørende at det virker slik det skal og at avvikene er få og sjeldne, sier konsernsjef i NSB, Geir Isaksen. Rekordresultatet kommer etter en periode med relativt stabile leveranser og få forsinkelser. Også personalet om bord i togene får bedre tilbakemeldinger fra kundene, og at togene har en bedre kupékomfort. Det sistnevnte skyldes ikke minst en stor satsing på nye tog og oppgradering av materiell de siste årene.

-Det ligger mye hardt arbeid bak slike resultater, og jeg vil få takke alle ansatte i NSB Persontog som hver dag leverer til kundene våre. Uten serviceinnstilte medarbeidere ville vi aldri oppnådd slike resultater, sier Isaksen.

 Faktaboks:

Kundetilfredshetsindeksen (KTI) utarbeides på bakgrunn av en omfattende spørreundersøkelse blant passasjerer på de ulike togstrekningene. Undersøkelsene gjøres to ganger per år, på våren og høsten. Våren 2017 deltok 6441 kunder i undersøkelsen, som ble foretatt i perioden 6/3-26/3 - 2017.

Kundenes tilfredshet synliggjøres gjennom en resultatscore (KTI) fra 0 til 100 poeng:

Over 80 poeng: Begeistrede kunder

75-80 poeng: Svært fornøyde kunder

70-75 poeng: Fornøyde kunder

60-70 poeng: Likegyldige / misfornøyde kunder

Under 60 poeng: Svært misfornøyde kunder