Over 65 millioner togreiser i 2017

Publisert:

NSB Persontog hadde i 2017 65 136 260 reiser med sine region- og lokaltog. Dette er en økning på 6,3 prosent sammenlignet med 2016.

Vedlagt en oversikt over trafikkutviklingen for hver enkelt strekning for 2017, sammenlignet med 2016. Tallene er uten NSB Gjøvikbanen.

Trykk på + for å finne flere detaljer.