Publisert:

NSB om statsbudsjettet:

Vedlikehold er viktig for kundenes hverdag! Regjeringen satser fortsatt stort på jernbane i sitt forslag til budsjett for 2018. Totalt er det foreslått en bevilgning på 23,1 milliarder kroner til jernbaneformål for 2018.

- Bekymringen er at det blir satset for lite på vedlikehold, med en betydelig økning i vedlikeholdsetterslepet. Dermed risikerer kundene ytterligere forsinkelser i hverdagen, sier konsernsjef i NSB, Geir Isaksen.

Momsøkning rammer ekspressbuss og reiseliv

Regjeringen foreslår å øke forbruksbeskatningen av persontransport, overnatting, allmennkringkasting, adgang til kino, museer, fornøyelsesparker og idrettsarrangement fra 10 til 12 prosent.

For NSB-eide Nettbuss Travel AS, NSBs kommersielle tog på Bergensbanen og Dovrebanen og for NSBs reiselivsaktiviteter representerer momsøkningen et betydelig tap.  

- Forslag til statsbudsjett legger opp til å kompensere tapet til fylkeskommuner og den offentlig kjøpte togtrafikken. Taperne blir derfor ekspressbussaktørene og store deler av reiselivsnæringen, sier Geir Isaksen.

Økte avgifter for Godstrafikken

Regjeringen har en overordnet politisk ambisjon om å flytte mer gods fra vei til sjø og bane, og i sitt forslag til statsbudsjett for 2018 har de flere gode tiltak som underbygger ambisjonene.  Regjeringen ønsker eksempelvis å forsterke vedlikeholdet av jernbanenettet, forbedre kapasiteten ved å bygge nye og forlenge kryssingsspor og styrke godsterminalene. Dette mener NSB er rett vei å gå.

Mest utfordrende for godstrafikken på bane er imidlertid at Bane NOR foreslår en 15-dobling av kjøreveisavgiftene frem til 2025. I kroner betyr dette at avgiftene gradvis økes fra 3,5 millioner kroner i dag til 52 millioner kroner i 2025.

- En slik opptrapping av kjøreveisavgifter for godstrafikk på bane vil ramme kundene hardt og vil kunne slå beina under hele næringen, stikk i strid med de politiske ambisjonene, sier Isaksen.

Isaksen peker videre på at det i for eksempel Danmark gis et grønt tilskudd til gods 2på jernbane, som nøytraliserer effekten av kjøreveisavgiftene. Tilsvarende kompenserende tiltak bør også innføres i Norge.