Publisert:

NSB-konsernet satser på selvkjørende kjøretøy

NSB blir medeier i gründerselskapet Applied Autonomy. - Vi ønsker å delta i utviklingen av autonome kjøretøy og lære av de beste miljøene, sier Synne Homble, fersk mobilitetsdirektør i NSB-konsernet.

Samferdselssektoren endrer seg raskt. Elektrifisering, digitalisering og selvkjørende biler og busser kommer til å snu opp ned på nordmenns hverdagsreise.

 

NSB-konsernet kjøper seg denne uken inn i Kongsberg-selskapet Applied Autonomy. Gründervirksomheten leverer tjenester for gjennomføring og drift av demonstrasjoner, piloter og utprøving av autonome (selvkjørende) kjøretøy. NSB går inn med to millioner kroner, og får en eierandel på 16,67 prosent.

NSB vil delta i utviklingen
- Vi gleder oss til å komme tettere på teknologimiljøene på Kongsberg. Applied Autonomy representerer et av de beste kompetansemiljøene i Norge innenfor autonome kjøretøy. NSB-konsernet ønsker å delta i utviklingen, sier Synne Homble, konserndirektør for mobilitet og strategi i NSB-konsernet.

Kongsberg Innovasjon, en inkubator for teknologibedrifter, er største eier i Applied Autonomy. De investerer en million kroner ekstra i Applied Autonomy i forbindelse med at NSB-konsernet blir medeiere.

Pilotprosjekt i Kongsberg
Nettbuss, som er Norges største busselskap og en del av NSB-konsernet, vil bli involvert i et pilotprosjekt for selvkjørende busser som skal gjennomføres i Kongsberg i samarbeid med Applied Autonomy. Aktørene ser for seg flere slike prøveprosjekter fremover.

- På lengre sikt tror vi dette samarbeidet kan styrke NSB-konsernets konkurransekraft både i NSB Persontog og Nettbuss. Flere byer planlegger fremover å teste autonome busser, og som et ledende busselskap vil vi delta i utviklingen. Da må vi være med lære, og forberede oss på omstillingen som kommer.  Samtidig kan autonom transport være et supplement til togkundene våre, slik at kundene kan få en enkel reise til og fra togstasjonen, sier Homble.

Ny satsing på mobilitet og fremtidens løsninger
NSB-konsernet, som består av persontog, buss, reiseliv og godstog, er inne i en stor endringsprosess. Både for å tilpasse seg konkurranseutsettingen av norske togstrekninger, og for å rigge seg for fremtiden.

Investeringen i Applied Autonomy er et ledd i NSB-konsernets satsing på mobilitet. NSB oppretter fra 1. januar 2018 en mobilitetsenhet, som skal arbeide med fremtidens løsninger og utvikling av kundevennlige reiser fra dør til dør. Synne Homble ble oppnevnt som mobilitetsdirektør for den nye enheten forrige uke.

- Kundene forventer mer av oss i fremtiden. Vi må gjøre det enkelt for kunden å finne et reisetilbud fra dør til dør, ikke bare fra stasjon til stasjon. Og det er avgjørende at hele reisen kan handles ett sted, med færrest mulig tastetrykk på mobilen. Vi ønsker å samarbeide med andre aktører for å lage et best mulig tilbud for kunden, sier Synne Homble.

Fakta om NSB-konsernet:

  • NSB-konsernet består av NSB persontog, Norges største busselskap Nettbuss, godstogselskapet CargoNet og nysatsingen Reiseliv.
  • Virksomheten er et nordisk transportkonsern med en omsetning på ca. 15 milliarder kroner.
  • Konsernet har 11 500 medarbeidere i Norge og Sverige. 

Kontaktinformasjon:

Synne Homble
Konserndirektør mobilitet og strategi NSB-konsernet
Synne.Homble@nsb.no
975 10 628

Olav Madland
CEO Applied Autonomy
olav.madland@appliedautonomy.no
464 46 900

Svein-Olav Torø
Daglig leder Kongsberg Innovasjon
sot@k-i.no
982 14 015